ހުކުރު 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020
12 އުތުރަ
1442 މަހައްރަމް 30
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:06
އިޝާ 19:17
ކޮވިޑް-19 މަނަދޫގެ ހާލަތު

މަނަދޫއިން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް، ރަށް މޮނިޓަރިންގ އިން ނަގައިފި

  • 62 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް
  • ކޮންޓެކްޓްވި 25 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް އަދި ރަށުގައި ބަލިއޮތްތޯ ބެލުމަށް 37 ސާމްޕަލެއް ނެގި
  • ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ފުށުން އަލާމާތެއް ނުފެނޭ

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 16:44 | 1,206

ނ.މަނަދޫ - މަނަދޫ ކައުންސިލް

ނ މަނަދޫ އިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ނެގި 62 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވުމުން އެރަށް މޮނިޓަރިންގ އިން ނަގައިފި އެވެ.

މަނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މަނަދޫ މޮނިޓަރިންގ އަށް ލީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހާއަށް ރިލީސިންގ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ އަންގަން ބެލިއިރު އޭނާ ކަނޑުމަތީގައި ހުރުމުންނެވެ. އަދި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރެ ރަށު ތެރެއިން މީހުންނާއި ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާތީ އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އޭނާ އާ ކޮންޓެކްޓްވި 25 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް އަދި ރަށުގައި ބަލިއޮތްތޯ ބެލުމަށް 37 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނަގާފައެވެ. ނ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ އިސްމާއީލް ޝަފީގު ވިދާޅުވީ މިއެންމެންގެ ނަތީޖާ ވެސް ނެގެޓިވް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ އާ ކޮންޓެކްޓްވި 25 މީހުން 14 ދުވަސް ވަންދެން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭނެކަމަށް ޝަފީގު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ފުށުން އަލާމާތެއް ނުފެންނަކަމަށާއި އެމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް ޝަފީގު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު 21 ރަށެއްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުން ތިބިއިރު ދެ ރަށެއް އޮތީ މޮނިޓަރިންގ ގެ ހާލަތުގައެވެ. އެއީ ގދ ހޯނޑެއްދޫ އާއި މަޑަވެލި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.