ހުކުރު 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020
12 އުތުރަ
1442 މަހައްރަމް 30
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:06
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ-ޖަޕާން

ރައީސް ޞާލިހު ޖަޕާނުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

  • ޔޮޝިހިޑެ ސުގާއަށް ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ލިބިވަޑއިގެންފައި މިވަނީ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން
  • ޝިންޒޯ އަބޭގެ ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާނީ ޔޮޝިހިޑެ ސުގާ

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 12:59 | 2,575

ޖަޕާންގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު ޔޮޝިހިޑެ ސުގާ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަޕާނުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު ޔޮޝިހިޑެ ސުގާއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު ޔޮޝިހިޑެ ސުގާއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، ރައީސް ޞާލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ، ޖަޕާނާއެކު މިހާރު މިއޮތް ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް ވަރުގަދަ ވެގެންދާނެ އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޔޮޝިހިޑެ ސުގާއަށް ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ލިބިވަޑއިގެންފައި މިވަނީ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ވެރިކަންކުރާ ލިބަރަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ، އެލްޑީޕީގެ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އަބޭގެ ކެބިނެޓު ސެކެޓްރީގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޔޮޝިހިޑެ ސުގާއަށް ޤާނޫނު ހަދާމަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިލެއްވުމުން ޝިންޒޯ އަބޭގެ ދައުރުގެ ބާކީ އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާނީ ޔޮޝިހިޑެ ސުގާ އެވެ.

ސުގާވަނީ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބޭގެ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ވަޢުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. ޖަޕާނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކުރީ 14 ނޮވެންބަރު 1967 ގައެވެ. މިއާއެކު ބައިގަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މިގުޅުމުގެ ތެރެއިން، ދެޤައުމުން ވަނީ އެކިއެކި ރޮނގުތަކުން މި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކޮށްފައެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކުން ޖަޕާނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ދާދިފަހުން ވެސް ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް ފޯސްގެ ކޯސްޓްގާޑަށް 43 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާމާނު ހަދިޔާ ކޮށްދީފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.