ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ

ރައީސް ޔާމީނު ދިފާއު ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ޓީމުން އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުތުފީގެ އެހީ ހޯދަނީ!

  • ލުތުފީ ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ މެލޭޝިއާގައި
  • ވަކީލުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ލުތުފީގެ ބަޔާނެއް ނެގުމަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ
  • ޔާމީނު ދިފާއު ކުރުމަށް ލުތުފީ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 17:41 | 11,181

އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޙަސަން ލުތުފީ- ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ލުތުފީ އަކީ ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިވި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ބެލެވިފައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް ޙަސަން ލުތުފީގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ވަރަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާއިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ އެ މައްސަލައިގައި ލުތުފީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށެވެ. އެގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީނާ އެއްކޮޅަށް ލުތުފީގެ ބަޔާނެއް ހޯދުމަށް ވަކީލުންގެ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ލުތުފީގެ ބަޔާނެއް ހޯދުމަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު، ލުތުފީ މިވަގުތު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ މެލޭޝިއާގައެވެ. އެގޮތުން މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމަށްބުނެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ލުތުފީ މަޤާމުން ވަކި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް އޭނާ ވަނީ ޖޫން މަހުގެ 26 ގައި މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އޭރު އިސްތިއުފާ ދެއްވީވެސް މެލޭޝިއާގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ. އަދި އޭރުން ފެށިގެން ލުތުފީ ދިރިއުޅުއްވަނީ މެލޭޝިއާގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގާދިޔަ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ލުތުފީއަށްވެސް ބޮޑެތި ތުހުމަތު ތަކެއް ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ލުތުފީ އޭސީސީގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވިއިރު، ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ނުކުރީ ކީއްވެތޯ އޭރުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަމުން ދިޔައެވެ. އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުން އެމަނިކުފާނު ސަލާމަތް ކުރައްވަން މަގުފަހި ކުރެވޭ ގޮތަށް ލުތުފީ އަމަލު ކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުތައްވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ހިނގި ޚިޔާނާތުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމުގައިވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަތް އެއްމިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ބަލަން އޭސީސީން ހިންގި ތަހުގީގުގައިވެސް، އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި ޔާމީންގެ އެކައުންޓް ފްރީޒްނުކޮށް އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް އުޅުއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު ލުތުފީގެ މައްޗަށް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

އަދި އެ މައްސަލައިގައި ލުތުފީ އޭރު ވަނީ ރައީސް ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފަހުން ހެކިބަސް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ސިޓީއެއްވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި، ނުފޫޒް ގަދަ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންޓިކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމި ބައެއް ކަންކަމަކީ ސީދާ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ދަށުން ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކަންކަން އޮއްބާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންކަމެވެ. އެކަން އެގެނީ، އޭރު ކަރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނެތް ކަމަށް ނިންމި ބައެއް މައްސަލަތައް މިހާރު އަލުން ހުޅުވާ ބަލަމުންދާއިރު އޭގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އުޅޭކަން ފާހަގަ ވެގެން ދިއުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.