ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
އެސްޓީއޯ ޝޮޕް އެންޑް ވިން ޕްރޮމޯޝަން

އަގުހުރި އިނާމް ތަކާއި އެކު އެސްޓީއޯއިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދަނީ އޮކްޓޯބަރު 15ގެ ނިޔަލަށް
  • ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ އީސްޓޯރ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތްތަކަށް

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 15:45 | 2,957

އެސްޓީއޯ - އެސްޓީއޯގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވަނީ ފަށާފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އަގުހުރި އިނާމް ތަކާއި އެކު "ޝޮޕް އެންޑް ވިން ޕްރޮމޯޝަން" ފަށައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ އީ ސްޓޯރއިން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.

މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 15ން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15އިގެ ނިޔަލަށް އެއްމަސް ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ އެސްޓީއޯ ސުޕަމާކެޓުން 500 ރުފިޔާއިން މަތިން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން 1000 ރުފިޔާއިން މަތިން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

1 ވަނަ އިނާމެއް ގޮތުގައި ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ 65 އިންޗީގެ ލެޑް ޓީވީ އަކާއި ހިޓާޗީ ރެފްރިޖަރޭޓަރެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

2 ވަނަ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ހިޓާޗީ ފްރޮންޓް ލޯޑް ދޮންނަ މެޝިނަކާއި، ފިލިޕްސް ސައުންޑްބާރ އެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

3 ވަނަ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ފިލިޕްސް ބެރޭންޑްގެ ބްލެންޑާ، ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ (9 ބީޓީޔޫ) ގެ އެއަރކޮންޑިޝަނަރ، ފިލިޕްސް ބްރޭންޑްގެ ޓޯސްޓަރ، ސެންފޯޑް ބްރޭންޑްގެ ރައީސް ކުކަރ އަދި ފިލިޕްސް ބްރޭންޑްގެ ސޭންޑްވިޗް މޭކަރ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.