raajjemv logo
މުނިފޫހިފިލުވުން
އަނުޝްކާގެ ފޮޓޯއަށް ވިރާޓްގެ ލޯބި ކޮމެންޓެއް!
 
ފޮޓޯގައި އަނުޝްކާ ފެނިގެންދަނީ މޫދު ކައިރީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުންނަ މަންޒަރު
 
މި ފޮޓޯއަށް ވަނީ ހަތަރު މިލިޔަނައްވުރެ ގިނަ ލައިކްލިބިފައި
އަމަތު އާދަމް
16,702
ކ. މާލެ |
15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 12:58
އަނުޝްކާ ޝަރްމާ
އިންސްޓަގްރާމް

މީގެ ދެ ހަފްތާއެއް ހާ ދުވަސް ކުރިން ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ވަނީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް ދީފައެވެ.

އަނުޝްކާ ވަނީ އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ފޮޓޯއެއް ޝެއަރކޮށް އޭނާއަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރު ދީފައެވެ. މި ފޮޓޯއަށް ފަސް މިލިޔަނައްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ލައިކް ކޮށްފައެވެ.

މި ޚަބަރަށް ފަހު އަނުޝްކާ ވަނީ އަނެއްކާވެސް އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޮޓޯއެއް ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. މި ފޮޓޯގައި އަނުޝްކާ ފެނިގެންދަނީ މޫދު ކައިރީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުންނަ މަންޒަރެވެ. އަދި އަނުޝްކާ އޭނާގެ ބަނޑުގައި އަތުން މަޑު މަޑުން ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރުމުން ފޮޓޯއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ.

މި ފޮޓޯއަށް ވެސް މިހާރު ވަނީ ހަތަރު މިލިޔަނައްވުރެ ގިނަ މީހުން ލައިކް ކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯއާ ގުޅުވާ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުތެރޭގައި އެހެން ފުރާނައެއް އުފަން ކުރުމުގެ ހާއްސަ ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. މި ފޮޓޯއަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތައުރީފުކޮށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ. މި ހުރިހާ ކޮމެންޓެއްގެ ތެރެއިންވެސް ފާހަގަކޮއްލެވެނީ އަނުޝްކާ ޝަރްމާގެ ފިރިމީހާ ވިރާޓް ކޯލީގެ ކޮމެންޓެވެ. ކޮމެންޓުގައި ވިރާޓް ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މުޅި ދުނިޔެ، އެއް ފޮޓޯއަކުން ކަމަށެވެ.

މި ކޮމެންޓަށް ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯތައް ހުއްޓިފައެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މި ކޮމެންޓަށް ރިޕްލައިކޮށް ތައުރީފުކުރަމުންނެވެ.

ވިރާޓް އާއި އަނުޝްކާ ކައިވެނި ކުރީ 2017 ގައެވެ. މި ދަރިފުޅަކީ ދެ މީހުންގެ ވެސް އަލަތު ދަރިފުޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
71%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
14%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް