އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޓޮޓެންހަމްގައި ޑަޔާ މަޑުކުރުން

ޓޮޓެންހަމްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރީ މޮރީނިއޯގެ ސަބަބުން: ޑަޔާ

  • ޓޮޓެންހަމްގެ އެއްބަސްވުން ޑަޔާ އާކުރީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
  • ޑަޔާގެ އެއްބަސްވުން ޓޮޓެންހަމުން އާކުރީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯގެ އެދުމުގެ މަތިން

ކ. މާލެ | 14 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 15:49 | 3,174

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އާއި ޑިފެންޑަރު އެރިކް ޑަޔާ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކުރީ އެޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިންގްލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު އެރިކް ޑަޔާ ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ޓޮޓެންހަމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ޑަޔާ އާކުރީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޑަޔާގެ އެއްބަސްވުން ޓޮޓެންހަމުން އާކުރީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ މޮރީނިއޯ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމްގެ އޭރުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޑަޔާ ޓޮޓެންހަމްގެ މެދުތެރެ ބެލެހެއްޓި ނަމަވެސް، ފަހުން ވަނީ ޑިފެންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެފައެވެ.

ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑަޔާ ބުނީ ޓޮޓެންހަމްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށް ނިންމީ އެ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅުވުމުން ކަމަށާއި، މޮރީނިއޯއާއެކު ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޕޮޒިޝަނަކީ ޑިފެންސް ލައިން ކަމަށާއި، އެގޮތުން މޮރީނިއޯގެ އެހީއާއެކު ޑިފެންސް ލައިން ބެލެހެއްޓުމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ޑަޔާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށްފަހު ޑަޔާ ބުނީ ޓޮޓެންހަމްގައި މަޑުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ނިންމި އެންމެ މުހިންމު ނިންމުން ކަމަށެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމާއެކު މިހާތަނަށް ކާމިޔާބު ހަ ސީޒަން ހޭދަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ޓޮޓެންހަމާއެކު އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންގްލެންޑަށް އުފަން ޑަޔާ ޓޮޓެންހަމާ ގުޅުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިހާތަނަށް ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެދިން 241 މެޗުގައި ޑަޔާ ވަނީ އެޓީމަށް 11 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އަދި އިންގްލެންޑްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 42 މެޗުން އޭނާ ވަނީ ތިން ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.