ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ފަތުރުވެރިން

2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 12،000ށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފި

  • 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 12،766 ފަތުރުވެރިން
  • އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ ޔޫއޭއީ އިން
  • އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާ ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންނަށް ވުރެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 34 އިންސައްތަ އިތުރު

ކ. މާލެ | 14 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 10:30 | 4,882

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލުމާއިއެކު 12,766 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމަށް ވީއައިއޭގެ، ޓާމިނަލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، އިބްރާހިމް ހުސައިން ވިދާޅުވީ، ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިވީ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 12،766 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއި އެކު ފުރަތަމަ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 1701 ފަތުރުވެރިން ކަމަށާއި، އޮގަސްޓމަހުގެ 31 ދުވަހު ރާއްޖެއަށް 7728 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް އިބްރާހިމް ހުސެން ފާހަގަޖުރެއްވުއެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ އައިސްފައި ވަނީ 3437 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އިބްރާހިމް ހުސެއިން ވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާ ގައި 1448 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިރު، ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ގައި ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 1949 ފަތުރުވެރިން ކަމަށާއި މިއީ 501 ފަތުރުވެރިންގެ ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރައްވާ އެ ދެހަފްތާ ތެރޭ އައި ފަތުރުވރިންގެ އަދަދު 34 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައީ ޔޫއޭއީ އިން ކަމަށާއި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިރު، ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވަނީ ޔޫކޭ އިން ކަމަށް އިބްރާހިމް ހުސެެއިން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން ޔޫއޭއީ އިން 2297 ފަތުރުވެރިން އައި ކަމަށާއި އެމެރިކާއިން އައިސްފައި ވަނީ 1263 ފަތުރުވެރިން ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޔޫކޭ އިން އައިސްފައި ވަނީ 1236 ފަތަުރުވެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.