ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ރިޕޯޓު: ލިލް އެކެޑަމީ

ލިލް އެކެޑަމީ: ހިންނަވަރުގައި އޮތް ހަމައެކަނި އެކެޑަމީ

  • ލިލް އެކެޑަމީ ފަށާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު
  • އެކެޑަމީ އުފެދިގެން އައީ ހިންނަވަރުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނެރެދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި

ކ. މާލެ | 13 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 22:27 | 5,913

ލިލް އެކެޑަމީގެ ސެޝަނެއްގެ ތެރެއިން - ލިލް އެކެޑަމީ

ޅ. ހިންނަވަރަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަޙްމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) އާއި ރެފުރީ އަހުމަދު ހަލީލް (ޖަރޭ) އާއި އިބްރާހީމް މުހައްމަދު އަދި އަބްދުﷲ ޖައުފަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންނަވަރުގައި ހިންގަމުންދާ ލިލް އެކެޑަމީ އަކީ އެ ރަށުގައި މިވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި އެކެޑަމީއެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި އެކެޑަމީގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖަރޭ ބުނީ އެކެޑަމީ އުފެދިގެން އައީ ހިންނަވަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅައަށް ކުރިން އޮތް ލޯބި ފަނޑުވުމުން އެކަން ބަދަލުކޮށް އެރަށުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނެރެދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށެވެ.

ލިލް އެކެޑަމީ ރަށުގައި ފެށުމުގެ ގޮތުން ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި، ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރި ކަމަށާއި، އެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުންވެސް އެކެޑަމީ ހެދުމަށް ބެލެނިވެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާކަން އެނގިގެންދިޔަ ކަމަށް ޖަރޭ ބުންޏެވެ.

ލިލް އެކެޑަމީގެ ސެޝަނެއްގެ ތެރެއިން

2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިންގަމުން އަންނަ މި އެކެޑަމީން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް މިއަދާ ހަމައަށް ތަމްރީނުވެފައިވާއިރު، އެކެޑަމީގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނިގެން މިދިޔަ އަހަރު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކެޓަގަރީގައި ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރީ ޖަރޭ އެވެ. މިއީ ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

ޖަރޭ ބުނީ އެކެޑަމީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެ މުބާރާތުގައި ތަފާތު ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެކެޑަމީގެ ތަމްރީނުތަކުގައި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދަސްކޮށްދިން ޓެކްޓިކްސްތަކުގެ ބޭނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފިކަން ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

ލިލް އެކެޑަމީގެ ސެޝަނެއްގެ ތެރެއިން

ޖަރޭ އިތުރަށް ބުނީ އެކެޑަމީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުތައް ހޯދައިދުނުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެ ރިސޯޓުގައި ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކޭމްޕެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކެޑަމީ މިހާ ހިސާބަށް އައިސްފައި މިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރި ކަމާއެކުގައި ކަމަށާއި، އެގޮތުން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިތުރުން، ހިންނަވަރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާއި، ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށްވެސް ޖަރޭ ބުންނެވެ.

މި ފުރުސަތުގައި "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އިން ލިލް އެކެޑަމީން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގައި ދެމި ތިބެ، އިތުރު ކުރިއެރުން އެ އެކެޑަމީއަށް ލިބުމަށް އެދެމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.