ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް

"ަދަ ފޭޓް އޮފް ދަ ފިއުރިއަސް"އަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް

  • "ފޭޓް އޮފް ދަ ފިއުރިއަސް"އަށް 529 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ލިބިފައި

ކ. މާލެ | 17 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 17:12 | 2,050

ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް ގެ ޕޯސްޓަރެއް - ގޫގުލް

"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ފްރެންޗައިޒްގެ އަށްވަނަ ފިލްމު ކަމަށްވާ "ފޭޓް އޮފް ދި ފިއުރިއަސް"އަށް 529 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑުގެ އެންމެ ބޮޑު  އާމްދަނީ ލިބުނު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިއްޖެއެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ފިލްމު އަޅުވައިގެން މިހާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

 މި ފިލްމު އަޅުވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެ ރެކޯޑް މީގެ ކުރިން ހޯދާފައިވަނީ 2015 ގައި ނެރުނު "ސްޓާ ވޯޒް: ސަ ފޯކްސް ވެވޭކްނެސް" އަށެވެ. އެ ފިލްމަށް އޭރު ލިބިފައިވަނީ 524 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

އަދި އޭގެކުރިން އެ ރެކޯޑް ގައިމުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ފްރެންޗައިޒް ކަމަށްވާ "ހެރީޕޮޓާ"ގެ އެންމެ ފަހު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ޑެތުލީ ހަލޯސް : ޕާޓް 2" އެވެ. އެ ފިލްމަށް ވަނީ 483.2 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހަފްތާ ބަންދުގައި ލިބިފައެވެ.

 ފޭޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް ގައި "ވިލިއަންގެ ބައި ކުޅެފައިވަނީ އޮސްކާ" އެވޯޑް ލިބިފައިވާ ޝާލައިޒް ތިރޯން އެވެ.އޭނާ  މި ފިލްމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ މައިގަނޑު އާއިލާ ވަކިކޮށްލުމަށެވެ. ތިރޯން ގެ އިތުރުން މި ފިލްމުން ފެނިގެން ދަނީ  ވިން ޑީސަލްގެ އިތުރުން ފިލްމުން ފްރެންޗައިޒްގެ އޮރިޖިނަލް ކާސްޓުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޑްވޭން ރޮކް ޖޯންސޮން އާއި ޖޭސަން ސްޓެތާމް އާއި މިޝެލް ރޮޑްރީގޭޒް އާއި ލޫޑާކްރިސް ހިމެނެއެވެ.މިފަހަރުގެ ފިލްމަކީވެސް ތަފާތު ބޮޑު ފިލްމެކެވެ.

ތަފާތު ވައްތަރުގެ މޮޅު ކާރުތަކުގެ އިތުރުން މިފަހަރު ޓޭންކަރާއި ސަބްމެރިންވެސް ފިލްމުން ފެނިގެންދެއެވެ. މިއީ އެ ސީކުއެލްގެ އެއްމެ މަގްބޫލު ތަރި "ޕޯލް ވޯކަރ” ގެ މަރަށްފަހު އޭނާގެ އެއްވެސް ރޯލެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް ނެރޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ. ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާސް އިން ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާ "ފޭޓް އޮފް ދަ ފިއުރިއަސް" ހަދަން ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެހެން ކަމުން މި ފިލްމުގެ ވިޔަފާރި ބިލިއަން ޑޮލަރުން ފައިދާ ހޯދާނެ ކަމަށްވަނީ ބެލެވެން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.