ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ލައިފް އިން އަ އިޔާ

ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް ގެ ތަރި ކާރާގެ ބޯ ބާލައިފި

  • ކާރާ ބޯ ބާޅާފައިވަނީ އޭނާއަލަށް ކުޅޭ ފިލްމު "ލައިފް އިން އަ އިޔާ" ގައި ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ރޯލު ކުޅުމަށް

ކ. މާލެ | 17 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 15:41 | 6,228

ކާރާ އިންސްޓަގްރާމްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ - ހޮލީވުޑް ލައިފް

"ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް"ގެ ތަރި ކަރާ ޑެލެވިގްން އޭނާގެ ބޯ ބާލައިފިއެވެ.

ކާރާ ބޯ ބާލާފައި ވަނީ އޭނާ އަލަށް ކުޅޭ ފިލްމު "ލައިފް އިން އަ އިޔާ" ގައި ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ރޯލު ކުޅުމަށެވެ.

އޭނާ މި ފިލްމުގައި ކުޅޭނީ ޖޭޑެން ސްމިތާއި އެކީގައި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ބައެވެ.

ވިލް ސްމިތު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ލައިފް އިން އަ އިޔާ" ކުޅުމަށް ޖޭޑެން ވަނީ އޭނާގެ "ޑްރެޑްލޮކްސް" އިސްތަށިގަނޑުވެސް ކޮށާލާފައެވެ. ޖޭޑެންއަކީ ވިލް ސްމިތުގެ ދަރިއެކެވެ.

ކާރާ ވަނީ ކޮށާލާފައިވާ އިސްތަށިތައް އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ދައަްކާލާފައެވެ. 

"ލައިފް އިން އަ އިޔާ" ގައި ވަނީ ދައްކުވައިދެނީ 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ އަންހެން ކުއްޖަކާ ދެމެދު ހިނގާ ލޯބީގެ ހާދިސާތަކެކެވެ. އޭނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ދެއެވެ. 

ވިލް ސްމިތު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި 2010 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ކަރާޓޭ ކިޑް" އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު  "ދަ ޕާސުއިޓް އޮފް ހެޕިނެސް" ހިމެނެއެވެ.  "ލައިފް އިން އަ އިޔާ" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.