raajjemv logo
ދީޕިކާ ޕަދުކޯން
ދީޕިކާގެ ކަރަށް ތަދެއް އަރައިގެން "ޕަދްމަވަތީ"ގެ ޝޫޓިން ކެންސަލް ކޮށްފި
 
އަބަދުވެސް "ޕަދްމާވަތީ" ކަހަލަ އުނދަގޫ ފިލްމުތައް ކުޅެން  ބޭނުންވޭ
 
"ޕަދްމާވަތީ"ގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ ސީންއަށް ސްކްރީން ޕްލޭ ކިޔަމުންދިޔަ އިރުވެސް އޭނާގެ ކަރުގައި ހުރީ ކުޑަކޮށް ރިއްސާލާފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
4,274
ކ. މާލެ |
17 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 15:37
ދީޕިކާ ޕަދުކޯން
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު "ޕަދްމަވަތީ"ގެ ޝޫޓިން ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

ދީޕިކާ ޝޫޓިން ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ކަރަށް ތަދެއް އަރައިގެން ކަމަށް ވެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ސީންއަށް ސްކްރީން ޕްލޭ ކިޔަމުންދިޔަ އިރުވެސް ދީޕިކާގެ ކަރުގައި ހުރީ ކުޑަކޮށް ރިއްސާލާފައެވެ.

އެދުވަހުގެ ކެމެރާ ކުރަން ފެށުމުން އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ވަރުބަލިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަރާމު ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާދީފައި ވެއެވެ. މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ދީޕިކާ  ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ފިލްމަކީ ކުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫ ވާނެ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމާ ބެހޭގޮތުން އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގައި އުޅޭއިރު ފިލްމު ކުޅެން ފެށީތާ ނުވަ އަހަރު ވީހެން ހީނުވާ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް "ޕަދްމަވަތީ" ކަހަލަ އުނދަގޫ ފިލްމުތައް ކުޅެން  ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

"ޕަދްމަވަތީ"ގައި ދީޕިކާ ފެނިގެންދާނީ ރާނީ ޕަދްމަވަތީގެ ރޯލުންނެވެ. ދީޕިކާ ގެ އިތުރުން މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ ޝާހިދު ކަޕޫރް އަދި ރަންވީރު ސިންގ އެވެ. "ޕަދްމަވަތީ"ގެ ކުރިން ވެސް ދީޕިކާއާއި ރަންވީރުވަނީ ވަނީ އެކުގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

މި ދެ ފަންނާނުން ކުޅުނު ފިލްމު "ބާޖިރާއޯ މަސްތާނީ" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ވެގެން ދިޔަ އެއް ފިލްމެވެ. އިންޑިއާގެ ލަވަ ޗާޓުތަކުގެ އެއްވަނައިގައި އެ ފިލްމުގެ ލަވަތައް، ހާއްސަކޮށް "ދީވާނީ މަސްތާނީ" އެތަކެއް ދުވަހު އޮތެވެ. ދީޕިކާ ގެ ނެށުމުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއެކު ގޫމާރު ޑާންސްގެ މި ލަވައަކީ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް އެހާ ކަމުދާނެ ފެންވަރުގެ ލަވައަކަށް ވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބެއެވެ. ދީޕިކާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފު ވެފައި ވަނީ މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން ފަރާ ހާން ގެ "އޯމް ޝާންތީ އޯމް" އިން ޝާހްރުކްޚާންއާ އެކުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް