raajjemv logo
ބިގް ބޮސް
ބިގް ބޮސް ސީޒަން 14 އަންނަ މަހު ފަށަނީ
 
ޝޯގެ ސެޓުވެސް ވަނީ މިހާރު އެއްކޮއް ނިމިފައި
 
ބިގް ބޮސް ސީޒަން 14ގެ ބައިވެރިން ފައިނަލް ކުރަމުން ދަނީ
އަމަތު އާދަމް
2,712
8 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 14:55
ކ. މާލެ
ބިގް ބޮސް

މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ބިގް ބޮސް ސީޒަން 14 އިއުލާންކޮށް ޕްރޮމޯ ދައްކާލާފައިވާއިރު އެ ޝޯ ފަށާނެ ތާރީހު މިވަނީ އިއުލާނު ކޮއްފައެވެ. ބިގް ބޮސް އަކީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކޮއްދޭ ޝޯއެކެވެ.

އަންނަ މަހު 3 ގައި ބިގް ބޮސް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޝޯގެ ބައިވެރިން ފައިނަލް ކުރުމެވެ. ބިގް ބޮސް ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްވެސް މިހާރުވަނީ އެއްކޮއް ހަދާ ނިމިފައެވެ. ކަލާސް އިން ގެނެސްދޭ މި ޝޯގެ އެންމެ ފަހު ސީޒަން ވަނީ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލާފައެވެ. މިފަހަރުގެވެސް އުންމީދަކީ ނިމިދިޔަ ސީޒަން އާއި އެއްފެންވަރެއްގައި ޝޯ ގެނެސްދިނުމެވެ. ބިގް ބޮސް އަކީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ޝޯއެކެވެ.

ބިގް ބޮސް ސީޒަން 13 ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކުލާއެވެ. ސިދާތު އާއި އެކު ގަދަ ތިނެއްގައި ވާދަކޮއްފައިވަނީ އާސިމް ރިއާޒާއި ޝެހެނާޒް ގިލްއެވެ. ބިގް ބޮސް އަކީ 2006 ގައި ފެށިގެން އައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޝޯއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް