"ޑޯލީ ކިއްޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަކްތޭ ސިތާރޭ"
"ޑޯލީ ކިއްޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަކްތޭ ސިތާރޭ" މި މަހު ނެޓްފްލިކްސްގައި ސްޓްރީމް ކުރަނީ
 
ކުރިން ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މި ދިޔަ މެއި މަހު ސިނަމާގައި
 
މި ފިލްމު ނެޓްފްލިކްސްގައި ސްޓްރީމްކުރާނީ މި މަހު 18ގައި
އައިޝަތު ޝާން
ކ. މާލެ |
ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު އާއި ކޮންކަނާ ސެން ޝަރްމާ
ގޫގުލް

"ޑޯލީ ކިއްޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަކްތޭ ސިތާރޭ" މި މަހު ނެޓްފްލިކްސްގައި ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެކްތާ ކަޕޫރު އާއި ޝޯބާ ކަޕޫރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ގެނެސްދޭ މި ފިލްމަކީ ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު އާއި ބަތަލާ ކޮންކަނާ ސެން ޝަރްމާ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމެކެވެ. މިދިޔަ މެއި މަހު ސިނަމާތަކުގައި މި ފިލްމު އަޅުވަން ނިންމި ނަމަވެސް ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން މާރޗު މަހުން ފެށިގެން އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކޮށް އެ ގައުމުގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ފިލްމު ރިލީޒް ކުރުން އޮތީ ފަސްކުރެވިފައެވެ.

‎މި ފިލްމަކީ ތިމާގެ ދެމީހެއް ހުވަފެންތަކެއް ދެކެ، އެ ހުވަފެންތައް ހާސިލް ކުރާތަން ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ. ހެއްވާ މަޖާ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ ބަލާޖީ މޯޝަން ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމު ނެޓްފްލިކްސްގައި ސްޓްރީމްކުރާނީ މި މަހު 18ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް