އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
"ޑޯލީ ކިއްޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަކްތޭ ސިތާރޭ"

"ޑޯލީ ކިއްޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަކްތޭ ސިތާރޭ" މި މަހު ނެޓްފްލިކްސްގައި ސްޓްރީމް ކުރަނީ

  • މި ފިލްމު ނެޓްފްލިކްސްގައި ސްޓްރީމްކުރާނީ މި މަހު 18ގައި
  • ކުރިން ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މި ދިޔަ މެއި މަހު ސިނަމާގައި

ކ. މާލެ | 6 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 11:19 | 2,359

ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު އާއި ކޮންކަނާ ސެން ޝަރްމާ - ގޫގުލް

"ޑޯލީ ކިއްޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަކްތޭ ސިތާރޭ" މި މަހު ނެޓްފްލިކްސްގައި ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެކްތާ ކަޕޫރު އާއި ޝޯބާ ކަޕޫރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް ގެނެސްދޭ މި ފިލްމަކީ ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު އާއި ބަތަލާ ކޮންކަނާ ސެން ޝަރްމާ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމެކެވެ. މިދިޔަ މެއި މަހު ސިނަމާތަކުގައި މި ފިލްމު އަޅުވަން ނިންމި ނަމަވެސް ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން މާރޗު މަހުން ފެށިގެން އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކޮށް އެ ގައުމުގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން ފިލްމު ރިލީޒް ކުރުން އޮތީ ފަސްކުރެވިފައެވެ.

‎މި ފިލްމަކީ ތިމާގެ ދެމީހެއް ހުވަފެންތަކެއް ދެކެ، އެ ހުވަފެންތައް ހާސިލް ކުރާތަން ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ. ހެއްވާ މަޖާ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ ބަލާޖީ މޯޝަން ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމު ނެޓްފްލިކްސްގައި ސްޓްރީމްކުރާނީ މި މަހު 18ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.