އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ބޫތް ޕޮލިސް

ބޫތް ޕޮލިސްގައި ސައިފް އާއެކު އަރްޖުން

  • މިއީ މި ދެތަރިން އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
  • ބޫތް ޕޮލިސް އަކީ ހޮރޯ ކޮމިޑީ ފިލްމެއް
  • ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީޙެއް އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވޭ

ކ. މާލެ | 5 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 15:05 | 2,959

ސައިފް އަލި ޙާން އާއި އަރްޖުން - ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ

ސައިފް އާއި އެކު "ބޫތް ޕޮލިސް"ގެ ލީޑްރޯލްއިން ފެނިގެންދާނީ އަރްޖުން ކަޕޫރުކަމަށް ޙަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރަމޭޝް ތައުރާނީ އާއި އަކްޝެއި ޕޫރީ ބޫތް ޕޮލިސް ޕްރޮޑިއުސް ކުރާއިރު ސްކްރީން ޕްލޭ ލިޔެ މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ ޕަވަން ކިރުޕަލާނީ އެވެ.

ޕަވަން އާއި ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުން "ބޫތު ޕޮލިސް" ގައި އަރްޖުން އާއި ސައިފްގެ އެކުގައި ބެލުންތެރިންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރު ފަހުކޮޅު އެވެ. މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާ ތަރި ސައިފް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އޯގަސްޓް މަހު ތެރޭގައި ރިލީޒްކުރި ސުޝާންތުގެ ފަހު ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" ގެ ކުޑަ ރޯލަކުންނެވެ. އަދި އަރްޖުން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ޕާނީޕުތު" އިންނެވެ.

ބޫތް ޕޮލިސް އަކީ ހޮރޯ ކޮމިޑީ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެ ސީދާ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.