ބޫތް ޕޮލިސް
ބޫތް ޕޮލިސްގައި ސައިފް އާއެކު އަރްޖުން
 
ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީޙެއް އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވޭ
 
ބޫތް ޕޮލިސް އަކީ ހޮރޯ ކޮމިޑީ ފިލްމެއް
 
މިއީ މި ދެތަރިން އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު
އައިޝަތު ޝާން
ކ. މާލެ |
ސައިފް އަލި ޙާން އާއި އަރްޖުން
ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ

ސައިފް އާއި އެކު "ބޫތް ޕޮލިސް"ގެ ލީޑްރޯލްއިން ފެނިގެންދާނީ އަރްޖުން ކަޕޫރުކަމަށް ޙަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރަމޭޝް ތައުރާނީ އާއި އަކްޝެއި ޕޫރީ ބޫތް ޕޮލިސް ޕްރޮޑިއުސް ކުރާއިރު ސްކްރީން ޕްލޭ ލިޔެ މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ ޕަވަން ކިރުޕަލާނީ އެވެ.

ޕަވަން އާއި ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުން "ބޫތު ޕޮލިސް" ގައި އަރްޖުން އާއި ސައިފްގެ އެކުގައި ބެލުންތެރިންނަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރު ފަހުކޮޅު އެވެ. މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާ ތަރި ސައިފް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އޯގަސްޓް މަހު ތެރޭގައި ރިލީޒްކުރި ސުޝާންތުގެ ފަހު ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" ގެ ކުޑަ ރޯލަކުންނެވެ. އަދި އަރްޖުން އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ޕާނީޕުތު" އިންނެވެ.

ބޫތް ޕޮލިސް އަކީ ހޮރޯ ކޮމިޑީ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެ ސީދާ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް