އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ބެޓްމޭން

ބެޓްމޭންގެ ތަރި ރޮބާޓް ޕެޓިންސަން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  • ރޮބާޓް ފައްސިވެފައިވަނީ ޝޫޓިން ފެށިތާ 3 ދުވަސްތެރޭ
  • ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން މާޗް މަސް ތެރޭގައިވެސް ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މެދު ކަނޑާލާފައި ވޭ

ކ. މާލެ | 5 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 00:16 | 2,699

ބެޓްމޭންގެ ތަރި ރޮބާޓް ޕެޓިންސަން - ދި ނެޝަނަލް

ބެޓްމޭން ގެ ތަރި ރޮބާޓް ޕެޓިންސަން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ބެޓްމޭން ޕްރޮޑަކްޝަން ގެ މެމްބަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވެ ވެފައިވާ ކަން ބެޓްމޭންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ވާނާ ބްރޯސް އިން ހާމަ ކުރި ނަމަވެސް ސީދާ ކޮން ތަރިއެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ހޮލީވުޑްގެ ރިޕޯޓުތަކާއި އެހެނިހެން ޙަބަރުތައް ބުނާގޮ ތުން އެއީ ރޮބާޓް ކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ރޮބާޓް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން ވަނީ ބެޓްމޭން ގެ ޝޫޓިންތައް ފަށާފައެވެ. ރޮބާޓް ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު ޝޫޓިން ވަނީ މެދު ކަނޑާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އަދި މިކަމާއި މެދު ރޮބާޓް ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ބެޓްމޭން ގެ ޝޫޓިން ވަނީ މާރޗް މަހު ތެރޭގައި ހުއްޓާލާފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ފިލްމު ދެއްކޭނޭ ތާރީޙު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ފަސްވެފައެވެ.

ބެޓްމޭންގެ ޓްރެއިލަރ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ދައްކާފައިވާއިރު ޓްރެއިލާއަށް ވެސް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

ބެޓްމޭން ގެ ތަރިއެއް ކަމަށްވާ ޑައިލެކްޓް ކޯޗް އެންޑްރިވް ވަނީ މާރޗް މަހު ތެރޭގައި ވައިރަސް އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.