ފިލްމް "މުލާން"
އިތުރު ފީއަކާ ނުލާ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން މުލާން ބެލޭނެ
 
04 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ފިލްމު ގަންނަން ލިބޭ
 
ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން އިތުރު ފީއަކާ ނުލާ "ޑިޒްނީ ޕްލަސް" އިން މުލާން ބެލޭނެ
އައިޝަތު ޝާން
ކ. މާލެ |
މުލާން ގެ މަންޒަރެއް
ގޫގުލް

ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ފަހު އިތުރު ފީއަކީ ނުލާ "މުލާން"ގެ ލައިވް އެކްޝަން "ޑިޒްނީ ޕްލަސް" އިން ބެލޭނެ ކަމަށް ޙަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޑިޒްނީ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ސްޓްރީމިން ސާރވިސްއަށް މުލާން ގެނައުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީގެ އިތުރުން އިތުރު ފީއަކާ ނުލާ މުލާން އެ ޕްލެޓްފޯމުން ބެލޭނެ ކަމަށެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން މި ފިލްމު "ޑިޒްނީ ޕްލަސް" އިން ގަންނަން ލިބޭއިރު ފިލްމު ގަނެވޭނީ 29.99 ޑޮލަރު ދެއްކުމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޕްލެޓްފޯމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް ބަލަން ބޭނުން ނަމަ މަހަކު 6.99 ޑޮލަރު ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ފަރާތްތަކުން ވެސް މިވަގުތު މުލާން ބަލަން ބޭނުންވާ ނަމަ ޖެހެނީ ކުއްޔަށް ނަގާށެވެ.

ބޮޑު ޙަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް އަންނަނީ "ކޮވިޑް-19" އާ ގުޅިގެން ސިނަމާތައް ބަންދު ކުރުމުން ފަސްކުރެވި އަދި އެހެނިހެން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ރިލީޒް ކުރަމުންނެވެ.

މި ފިލްމުގެ އިތުރުން ވެސް ޑިޒްނީގެ އެތައް ފިލްމެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އެކުންފުނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސްއިން ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް