އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ފިލްމް "މުލާން"

އިތުރު ފީއަކާ ނުލާ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން މުލާން ބެލޭނެ

  • ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން އިތުރު ފީއަކާ ނުލާ "ޑިޒްނީ ޕްލަސް" އިން މުލާން ބެލޭނެ
  • 04 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ފިލްމު ގަންނަން ލިބޭ

ކ. މާލެ | 3 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:41 | 2,071

މުލާން ގެ މަންޒަރެއް - ގޫގުލް

ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ފަހު އިތުރު ފީއަކީ ނުލާ "މުލާން"ގެ ލައިވް އެކްޝަން "ޑިޒްނީ ޕްލަސް" އިން ބެލޭނެ ކަމަށް ޙަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޑިޒްނީ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ސްޓްރީމިން ސާރވިސްއަށް މުލާން ގެނައުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީގެ އިތުރުން އިތުރު ފީއަކާ ނުލާ މުލާން އެ ޕްލެޓްފޯމުން ބެލޭނެ ކަމަށެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން މި ފިލްމު "ޑިޒްނީ ޕްލަސް" އިން ގަންނަން ލިބޭއިރު ފިލްމު ގަނެވޭނީ 29.99 ޑޮލަރު ދެއްކުމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ޕްލެޓްފޯމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް ބަލަން ބޭނުން ނަމަ މަހަކު 6.99 ޑޮލަރު ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މި ފަރާތްތަކުން ވެސް މިވަގުތު މުލާން ބަލަން ބޭނުންވާ ނަމަ ޖެހެނީ ކުއްޔަށް ނަގާށެވެ.

ބޮޑު ޙަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް އަންނަނީ "ކޮވިޑް-19" އާ ގުޅިގެން ސިނަމާތައް ބަންދު ކުރުމުން ފަސްކުރެވި އަދި އެހެނިހެން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ރިލީޒް ކުރަމުންނެވެ.

މި ފިލްމުގެ އިތުރުން ވެސް ޑިޒްނީގެ އެތައް ފިލްމެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އެކުންފުނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސްއިން ރިލީޒް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.