ޭޭޭޭެއެޑް ޝީރަން އާއި ޗެރީ ސީބޯން
އެޑް ޝީރަން އާއި ޗެރީ ސީބޯން އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ
 
މިއީ މި ދެމަފިރިންގެ އަލަތު ދަރިފުޅު
 
ދަރިފުޅު ލިބިފައިވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގެ ފަހު ހަފްތާ ތެރޭގައި
އައިޝަތު ޝާން
ކ. މާލެ |
ޭޭޭޭެއެޑް ޝީރަން އާއި ޗެރީ ސީބޯން
ގޫގުލް

އެޑް ޝީރަން އާއި ޗެރީ ސީބޯން އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައެވެ.

އެޑް ޝީރަން އަކީ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ލޯބި ލިބިފައިވާ ލަވަކިޔުންތެރިއެކެވެ. ލަވަ ކިޔުމުގެ އިތުރަށް ލަވަ ލިޔެ ޕްރޮޑިއުސް ވެސް ކުރެއެވެ.

އެޑް ޝީރަން ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަރިއަކު ލިބުނުކަމުގެ އުފާވެރި ޙަބަރު ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ދަރިފުޅުގެ ނަން ވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މި ދެމަފިރިންނަށް ލިބުނު ދަރިފުޅަށް ނަން ދީފައި ވަނީ "ލީރާ އެންޓާކްޓިކާ ސީބޯން ޝީރަން" ގެ ނަމުންނެވެ. އޭނާ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދަރިފުޅާއި ޗެރީގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރި މި ދެމަފިރިންގެ މިއީ މި އަލަތު ދަރިފުޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް