ޗެޑްވިކް ބޮސްމެންގެ ފަހު ޓްވީޓް
ޗެޑްވިކް ބޮސްމެންގެ ފަހު ޓްވީޓަށް 7.3 މިލިއަން ލައިކްސް!!
 
ޗެޑްވިކް މަރުވީ ކޮލޯން ކެންސަރުގެ ސްޓޭޖް ހަތަރަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް
 
7.3 މިލިއަން ލައިކްސް ލިބިފައިވޭ
 
ޓްވިޓާގައި އެންމެ ގިނަ ލައިކްސް ޗެޑްވިކް ގެ ފަހު ޕޯސްޓަށް
އައިޝަތު ޝާން
ކ. މާލެ |
ޗެޑްވިކް ބޮސްމެން
ގޫގުލް

ޗެޑްވިކް ބޮސްމެންގެ އެންމެ ފަހު ޓްވީޓަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ޓްވިޓާގައި ލިބިއްޖެއެވެ.

އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޓީމުން ވަނީ ޗެޑްވިކްގެ މަރުގެ ވާހަކަތައް އޭނާގެ އޮފިޝަލް ޓްވިޓާ އެކައުންޓްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައެވެ. މި ޕޯސްޓަށް ވަނީ 7.3 މިލިއަން މީހުން ލައިކް ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ޓްވިޓާއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މި ޕޯސްޓަކީ މިހާތަނަށް ޓްވިޓާގައި އެންމެ ގިނަ ލައިކް ލިބިފައިވާ ޕޯސްޓެވެ. ޓްވިޓާގެ އޮފިޝަލް އެކައުންޓުން ވަނީ މިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ބްލެކް ޕެންތާގެ ތަރި ޗެޑްވިކް މަރުވީ ކޮލޯން ކެންސަރުގެ ސްޓޭޖް ހަތަރަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށެވެ. ކުރިން އޭނާ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަކަމުގެ ވާހަކަ މީޑިއާ ގައި ދައްކާފައި ނުވީނަމަވެސް އޭނާ ދިޔައީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރަމުންނެވެ.

ޓްވިޓާގައި އޭނާގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވުންގެ ފަރާތުން އާންމު ކުރި ސްޓޭޓުމެންޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ޗެޑްވިކް މަރުވީ އާއިލާ ކައިރީ ގޭގައި ކަމަށެވެ.

ޗެޑްވިކްގެ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު ފިލްމަކީ ބްލެކް ޕެންތާ އެވެ.އެފިލްމުގައި އޭނާ އަދާކުރި ރޯލަށް އެމްޓީވީ އެވޯޑްސް (2019) ބެސްޓް އެކްޓާ ގެ އެވޯޑާއި 2018 ވަނަ އަހަރު ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އެވޯޑް ފޯ ބެސްޓް މޫވީ އެކްޓާ އެވޯޑު ލިބިފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް