raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ޔޫކޭގައި އަކްޝޭ ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު "ބެލް ބޮޓޮމް"ގެ ޝޫޓިންތައް ފަށައިފި
 
މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕްރީލް 2 ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
4,130
ކ. މާލެ |
21 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 17:37
އަކްޝޭ ކުމާރު ބެލް ބޮޓޮމްގެ ޝޫޓިންތައް ފަށަނީ
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް އެކޓަރ އަކްޝޭ ކުމާރު މިވަނީ އެނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ބެލް ބޮޓޮމް" ގެ ޝޫޓިންތައް ފެށިކަން އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަކްޝޭ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި އަކްޝޭ ފެނިގެންދަނީ އެއް އަތުން ކްލިޕްބޯޑު ހިފަހައްޓައިގެން އަނެއް އަތުން މޫނުގައި މާސްކް އަޅަމުންދާ މަންޒަރެވެ.

ވީޑިއޯގެ ކެޕްޝަންގައި އަކްޝޭ ލިޔެފައިވަނީ ލައިޓްސް، ކެމެރާ، މާސްކް އޮން އަދި އެކްޝަން އެވެ. އަދި އާ އާންމު ހާލަތުގައި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ފެށި ކަމަށެވެ. މި ވަގުތަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ވަގުތެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

"ބެލް ބޮޓޮމް" ގެ ޝޫޓިންތައް ނެގުމަށްޓަކައި ފިލްމްގެ ޓީމުން ޔޫކޭއަށް ގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ ކުރީ ކޮޅެވެ. އަދި ޓީމު ވަނީ 14 ދުވަހު ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ފިލްމްގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހުމާ ޤުރައިޝީ، ލާރާ ދައްތާ އަދި ވާނީ ކަޕޫރު ހިމެނެއެވެ.

ރަންޖީތް އެމް ތިވާރީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 2 ގައެވެ.

މި ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް