ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 05:09
މާލޭ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކުޅުންތެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
މާލޭ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކުޅުންތެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
ރާއްޖެ އެމްވީ
މާލޭ ލީގު
އިލިއާގެ ޕެނަލްޓީއާއެކު ގްރީން ސްޓްރީޓަށް ތިން ޕޮއިންޓް
ޔޫވީ އޮތީ ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި ލީގުގެ ފުލުގަ
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އޮތީ 7 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ ފަސްވަަނައިގަ
މެޗުގައި ދެޓީމަށް ވެސް މާއެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވޭ

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސޮބޮލް އިލިއާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ހަމައެކަނި ލަނޑާއެކު 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ މައްޗަށް ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

 

ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، ލަނޑުޖަހާނެ މާގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ދެޓީމަށް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

ގްރީން ސްޓްރީޓުން މި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު އަދި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިލިއާ އެވެ.

 

މި ލަނޑަށްފަހު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެންވެސް ދެޓީމަށް ވެސް މާއެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިލިއާ ވަނީ ޔޫވީގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ބޯޅައެއް ފޮނުވާލާފަ އެވެ.

 

މެޗުގެ ފަހު ބައި އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފެނިގެންދިޔައީ އެއްވެސް ކޮޅަކުން ރީތި ފުޓުބޯޅައެއް ނުކުޅެވި ކުޅުންތެރިން ވަރުބަލިވެފައި ތިބި މަންޒަރެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ފައުލްތަކެއް ވެސް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފަ އެވެ.

 

މި މެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ގްރީން ސްޓްރީޓަށް ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 4 މެޗުން 7 ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. އެގޮތުން ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސްއާ އެއްވަރަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ގްރީން ސްޓްރީޓް އޮތީ ގޯލުގެ ތަފާތާއެކު ތާވަލުގެ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް ބަލިވެ ލީގުގެ ފުލުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
- ކޮމެންޓް