ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 01:15
ނިއު އާއި މަޒިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން
ނިއު އާއި މަޒިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނިއުރޭޑިއަންޓް
ބަލި ގަބޫލު ކުރަން، ނަމަވެސް ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކާމެދު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ: ޓަވަރޭޒް
މިއީ މި ސީޒަނުގައި ނިއު ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރު
ޓަވަރޭޒް ވަނީ މާޒިޔާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި

ކުޅިވަރަކީ އޭގައި މޮޅާއި ބަލި އެކުލެވޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގައި ރެފްރީގެ ނިންމުންތައް އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ބުނެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗް ބެނާޑޯ ޓަވަރޭޒް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި މާޒިޔާ އަތުން 1-2 އިން ބަލިވި މެޗަށްފަހު ކޯޗު ޓަވަރޭޒް ބުނީ މި މެޗުގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ވަރަށް ހިތްވަރު ކުރި ކަމަށާ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ފަޚުރުވެރި ވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ލީގުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓު ބައްޔަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމުން، އެކަމާ ދެރަވާ ކަމަށްވެސް ކޯޗު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކޯޗު ބުނީ މެޗުން ބަލިވީ ސީދާ ވަކި ސަބަބަކާ ހުރެއޭ ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މެޗުގައި ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޯޗު ވަނީ އެޓީމަށް ޕެނަލްޓީއެއްވެސް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ކޯޗު ބުނީ މެޗުގެ ފަހު ހާފުގެ ތެރޭގައި އޭރިއާގެ ތެރެއިން މަޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުގައި ޖެހުނު ކަމަށާ، އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ޕެނަލްޓީއެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޯޗުބުނީ އޭނާ ރެފްރީގެ ނިންމުންތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މާޒިޔާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބޮލުން ޖަހާ ވަގުތު އުޅަނބޮށި ދިއްކުރާ ކަމަށާ އެފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ރެފްރީ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާނަމަ ފަހުން އެކުޅުންތެރިންނަށް އެކަމުގެ ހިތި ނަތީޖާ އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ކޯޗު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކޯޗު ބުނީ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއްވެސް އެޓީމަށް ލިބި ބޭކާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ފުޓުބޯޅަ ކަމަށާ ފުޓުބޯޅާގައި ބައްޔާއި މޮޅާވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކޯޗު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މެޗު ދިޔަ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު ބުނެޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
- ކޮމެންޓް