ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މިއަދުގެ ރާއްޖޭގެ މޫސުން

މިއަދު ވެސް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

  • ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅަށް
  • އެންމެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާުރެވޭ
  • ހުކުރު ދުވަހު ވެސް މާލެ ސަރަހައްދަށް ރާޅު އަރާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 15 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 12:32 | 2,166

މާލެއަށް އުދަ އަރަނީ: މިއަދުވެސް އުދަ އެރުން އެކަށީގެންވޭ - ރާއްޖެއެމްވީ

އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ކ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މި އަތޮޅުތަކުގެ ދިޔަވަރު ބޮޑުވެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30އިން މެންދުރު 1:30އާއި ހަމައަށެވެ. ރާޅުގެ އުސްމިން ހުންނާނީ 2 ފޫޓާއި 4 ފޫޓުގައި ކަމަށްވެސް ލަފާކޮށްފައި ވެެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ދިޔަވަރުބޮޑުވި ވަގުތުގައި ވެސް ވަނީ މާލެ ސަރަޙައްދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރާޅު އަރާފައެވެ. އެގޮތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުންނާއި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން، ހުޅުމާލެއަށް ދާން އޮންނަ ހައިވޭއާ ސަރަހައްދަށް އުދައިގެ އަސަރު ކޮށްފައިވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އާއްމު ގޮތެއްގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ރަނގަޅުވިނަމަވެސް، ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރުން އެކަށީގެން ވެއެވެ. އެވަރެޖްކޮށް ވައިޖެހޭނީ 3 މޭލާއި، 16 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައެވެ. ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވާ ވަގުތުތަކުގައި 35 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެން ވެއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން އިތުރަށް ބުނީ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވެފައި ވިލާނގަޑުގައި އެންމެ ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އަދާއިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.