ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން

ފަތުރުވެރިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރަށްރަށަށް ނުފޭބުމާއި ރަށްރަށުން މީހުން ބޯޓުތަކަށް ނޭރުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • އެންގުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ އަށް އަމަލު ނުކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭކަމަށް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 18:28 | 3,088

ފަތުރުވެރިންތަކެއް - ސަން އޮންލައިން

ސަފާރީ ބޯޓްތަކުގެ ކްރޫއިންނާއި ފަތުރުވެރިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށަށް ނުފޭބުމާއި ، ރަށްރަށުން މީހުން ބޯޓުތަކަށް ނޭރުވުމަށް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭގެ އެންގުމާއި އަދި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ރިސްޓާރޓިން ޕާރމިޓާއި ހިލާފަށް ސަފާރީ ބޯޓްތަކުގެ ކްރޫއިންނާއި ޓޫރިސްޓުން އެއްވެސް ގޮތަކައް މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށަށް ނުފޭބުމާއި، ރަށްރަށުން މީހުން ބޯޓުތަކަށް ނޭރުވުމަށް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މިގޮތަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވަނީ އެ އެންގުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަ އަށް އަމަލު ނުކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ އެޖަމިއްޔާއަށް ބައެއް ރައްރަށުން ލިބެމުންދާތީއެވެ. ރާއްޖެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމުގައިވާއިރު، މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި އިންޑަސްޓްރީ ބަދުނާމުވެ ދަތިތަކާ ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

އަދި ކޮންމެ ބޯޓަކާ ކްރޫއެއްގެ ފަހަތުގައި ފާރަވެރިއެއް ބެހެއްޓުމަކީ ނުވާނޭކަމެއް ކމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކުވެރިކަމާއި ފަރުދީ ޒިންމާ އަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ބޯޓުތަކުން ފުރާ ފަތުރުވެރިންނައް ބޭނުންވާ ޕީސީއާރް ޓެސްޓް އެޗް.ޕީއޭ އިން އަންގާފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ތެރެއިން ސަރަހައްދީ މަރުކަޒުތައް މެދުވެރިކޮށް ހެދުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ސާމްޕަލް ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.