ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މާލެ އަށް އުދައެރުން

މާލެ އަށް އުދަ އަރައިފި

  • ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް އުދަ އެރުން އެކަށީގެންވޭ
  • ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މޫސުން ގޯސްވާނެ
  • އުދަ އަރާފައިވަނީ އާދަޔާ ހިލާފަށް: މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 18:07 | 4,062

ދިޔަވަރު ބޮޑުވެ އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން މަޖިދީ މަގާ ހަމަޔަށް ލޮނުގަނޑުވަނީ އަރާފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު އެންމެ ފުރަތަމަ އުދަ އަރާފައިވަނީ ސިނަމާލެ ބްރިޖް ސަރަހައްދަށެވެ. އުދަ އެރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ހުންނަ ސަރަހައްދާއި ކާނިވާ ސަރަހައްދުވެސް ހިމެނެއެވެ. އެ ދިމާލަށް އުދަ އަރައި، މަޖިދީ މަގުން ގޮސް ހެންވޭރު ދަނޑާ ހަމަޔަށް ލޮނުގަނޑު އެރިއެވެ. އުދައިގެ ސަބަބުން މަގުމައްޗަށް އަރާފައިވާ އަކިރި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، ހުކުރު ދުވަހު އުދާއެރީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އުދައަރާ މައްސަލައިގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. ގައުމީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނީ، މާދަމާގެ ހެނދުނު 11:19 ހާއިރު މާލެ ސަރަހައްދަށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވެ އުދައެރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން އަރާފައިވާ އަކިރިތައް ނެގުމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ކުރިޔަށް އޮތް ގަޑިތަކުގައި މޫސުން ލަފާކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ދެކުނުގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކޮށް ގުގުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ މަދު ރަށްތަކަށް ކެރީގެއަސަރު ފޯރުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިޔަށް އޮތް ވަގުތުތަކުގައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ގައުމީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައި

މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު ހަތް މޭލާއި 17 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް، ދެކުނާއި ހުޅަނގުދެކުނުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައި ގަދަ ވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި މެދު ރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށާއި ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށްވެސް މެޓުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.