ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ގޭމްގެ މަސައްކަތް

ގޭމްއިން ގެސްޓްހައުސްތައް ބްރޭންޑްކޮށް ޕީއާރްގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
  • ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން
  • އެނުވަލް ކޮންފަރެންސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދޭ

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 13:12 | 2,280

2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގޭމްއިން އަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޖަމިއްޔާއެއް - ގެސްޓް ހައުސެސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް) އިން ގެސްޓްހައުސްތައް ބްރޭންޑްކޮށް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ގެސްޓްހައުސްތައް ބްރޭންޑްކޮށް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު މިހާރު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ގޭމްއިން ބުނެއެވެ.

ގޭމްއިން ބުނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ތެރެއިން ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ސިނާއަތަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ނެރޭ މަޖައްލާގެ އިތުރުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެނުވަލް ކޮންފަރެންސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ގޭމްއަކީ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައި ވިޔަފާރިއަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި، ދަތިތައް ދިމާވާ ފަރާތްތަކަށް މަގުދައްކައި ދިނުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މި ޖަމިއްޔާއިން ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް ގިނަ ކަންކަން ގެނެސްދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.