އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރ. ފުއްގިރި ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ

ރައީސް ޔާމީނަށް އުފުލި ރިޝްވަތާއި މަނީލޯންޑަރިން ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

  • އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް
  • ރައީސް ޔާމީނަށް ތުހުމަތު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށް
  • މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާއި އޭސީސީ ގުޅިގެން

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 12:39 | 5,467

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފެށުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކުރީ، ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ރ. ފުއްގިރި ތަރައްގީކުރަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތުގައި އެމަނިކުފާނު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރައްވައި, ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 1.1 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 17.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) ނަންގަވާ އެ ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ މައްސަލައެވެ. ރައީސް ޔާމީން މި ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރެއްވީ ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ސަން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މި މައްސަލައިގައި އާންމުކުރި ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ދައުވާއަކާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާއެކެވެ. އެ ދެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށެވެ.

ރ. ފުއްގިރި ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައަކީ ފުލުހުންނާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ އިތުރުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގު ކުރި މައްސަލައެކެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ވެސް ގެންދަވަނީ ގދ. ވޮޑަމުލާ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.