ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:41
ވިލިމާލެ ފެރީޓަރމިނަލް: މޫދުން ވަނީ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފައި
ވިލިމާލެ ފެރީޓަރމިނަލް: މޫދުން ވަނީ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފައި
ގޫގުލް
ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރުން
ކަނޑަށް އެރެންދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި
 
ފުލުހުން ގެންދިޔައީ ބިޑިއަޅުވައިގެން
 
ކަނޑަށް އެރެން އުޅުނު ސަބަބެއް ނޭނގޭ
 
އެއީ 18 އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުއްޖެއް

ވިލިމާލޭ ކަނޑިންމައިން ބޭރަށް ނިކުމެ ކަނޑާ ދިމާލަށް ފަތަމުންދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ފުލުހުން ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ މިއަދު މެންދުރު 14:36 ހާއިރު ކަމަށާއި، 18 އަހަރުން ދަށުގެ އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތްކުރީ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްއާ ދިމާލުން، ކަޑިންމަ ބޭރުން ކަނޑާ ދިމާލަށް ފަތަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ކަނޑާ ދިމާލަށް ފަތަމުން ދިޔައީ ކީއްވެތޯ ބަލަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ ބޯހަމަ ނުޖެހުން ފަދަ ބައްޔެއް ހުންނަ ކުއްޖެއްތޯ ދެންނެވުމުން ފުލުހުން ބުނީ އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށާއި ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ ކަނޑާ ދިމާލަށް ފަތަމުން ދިޔައީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ކަމަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންކަމަށެވެ.  

 

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުނީ ފުލުހުން އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްގެން ގެންދިޔައީ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވައިގެން ކަމަށެވެ.

 

ފުލުހުން ގެންދަނީ މިހާރު އެކަން ބަލަމުންނެވެ. އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ.

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް