ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ފައްޔާޒު މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ

ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަން 25 މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހޯދައިފި

  • ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވަނީ ފައްޔާޒް އަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށް
  • އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލިހަށް ވައްދަން ބޭނުންވަނީ 10 މެމްބަރުންގެ ސޮއި
  • ފާސްވާނީ 43 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން

ކ. މާލެ | 13 އޯގަސްޓް 2020 | ބުރާސްފަތި 13:11 | 19,499

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވައްދަން 25 މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހޯދައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި މަޖިލީސް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ، ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމަޔަށް 25 މެމްބަރަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން މެމްބަރުން ކަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަން ސޮއި ހޯދަން އުޅޭ ވާހަކަތައް މީޑިއާގައި ތިލަވުމާ އެކު، އޭނާގެ ދިފާއުގައި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި އާންމުންގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޝުއޫރުފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް ގައި އަދި މިހާތަނަށް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެއް ނުވާކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާނެ ތާރީހެއް ވެސް އަދި ނޭނގެއެވެ. މައުލޫމާތު ދިން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅު ވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދަ ކަމެއް މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިވާ ނުވާ ކަމަށެވެ. ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފިނަމަ މި ވެގެންދަނީ މި ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ނަގާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލިހަށް ވައްދަން ބޭނުންވަނީ 10 މެމްބަރުންގެ ސޮޔެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލިހުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބައި މެމްބަރުންގެ (43 މެމްބަރުންގެ) ވޯޓެވެ. އެހެންކަމުން މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފާސްކުރެވޭނީ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންގެ ވޯޓާ އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.