ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެންއައިސީ

އެންއައިސީއަށް ކުރިމަތިލި 17 ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް

  • ނަންތައް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި
  • އެންއައިސީގެ 3 މެމްބަރުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވަނީ އެމެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވަނިކޮށް

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 17:41 | 1,744

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ތިން މެމްބަރުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާތީ އެމަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް އެދުނު 17 ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު ވަނީ އަމީން އާންމު ފާތުމަތު ނިއުޝާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އިއްވަވާފައެވެ. އެސިޓީފުޅުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެންއައިސީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވާދެއްވުމަށެވެ.

އެންއައިސީގެ 3 މެމްބަރުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވަނީ އެ ތިން މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެ ކޮމިޝަންގެ ރައިސް އަހްމަދު ސުލައިމާނު ވަކި ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލަފާއެރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނިކޮށެވެ. މި ހަތަރު މެންބަރުންނަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރި މެމްބަރުންނެވެ.

އެންއައިސީން 3 މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިނަމަވެސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ސުލައިމާން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކޮމިޝަނުން ސުލައިމާން ވަކިކުރައްވާފައެވެ.

އެންއައިސީ އަކީ ފަސް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ކޮމިޝަނަކަށްވާއިރު ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ހުންނަވަނީ ދާދި ފަހުން މެމްބަރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ކާނަލް (ރޓޑ) އަހްމަދުޖިހާދު އެކަންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.