ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑް

އުރީދޫ މޫލި މެދުވެރިކޮށް ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑް މިހާރު ލިބޭނެ!

  • ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑަކީ މެލޭޝިއާގެ އެއް ނަމްބަރު ހެއާ ސްޓައިލިޝް ޕްރޮޑަކްޓް
  • ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑްއަކީ ހަލާލު ސެޓެފިކެޓް ލިބިފައިވާ ޕްރޮޑެކްޓެއް

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 22:14 | 3,487

ހެއަރ ޕްރޮޑަކްޓް ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑް - ސޯޝަލް މީޑިއާ

މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު މުޅިން އަލަށް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށް ވިއްކަންފެށި ހެއަރ ޕްރޮޑަކްޓް ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑް އުރީދޫ މޫލި މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑްގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރު އަބްދުﷲ މުޚްލިސް އާމިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުޚުލިސް ވިދާޅުވީ ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރީ ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ސްޓައިލިޝްގެ ގޮތުން ނަމްބަރ ވަން ޒުވާނުން އުޅޭ ތަނަށް ކަމަށްވާތީ އެ ސްޓައިލިޝް ޒުވާނުންނަށް ސްޓައިލިޝް ހެއަރ ޕްރޮޑަކްޓެއް ގެންނަނެސްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާތީ ކަމަށެވެ. މުޚުލިސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑްއަކީ ހަލާލު ސެޓެފިކެޓް ލިބިފައިވާ ޕްރޮޑެކްޓެއް ކަމަށާއި، މި ޕްރޮޑެކްޓްއަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މުޚްލިސް ވިދާޅުވީ ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑްގެ ހެއާ ޕްރޮޑަކްޓްގެ ދިހަ ވައްތަރެއް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އުރީދޫގެ މޫލި މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހައިން ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޕްރޮޑަކްޓް ބައްލަވައިގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހިޕްސްޓާ ޕޮމޭޑަކީ މެލޭޝިއާގެ އެއް ނަމްބަރު ހެއާ ސްޓައިލިޝް ޕްރޮޑަކްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.