ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އަސުސްސްޓޯ ޕްރޮޑަކްޓް

އަސުސްސްޓޯ ޕްރޮޑަކްޓް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި

  • ކޮންމެ ޑިވައިސްއަކަށް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ލިބިގެންދާނެ
  • ބައެއް ޑިވައިސްތައް ނެޓްވޯކް ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ޑިވައިސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ
  • ޑިވައިސް ވިއްކާއިރު ދެ ގޮތަކަށް ޑިވައިސް ގަނެވޭނެ

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 18:01 | 3,955

އަސުސްސްޓޯ ޕްރޮޑަކްޓްގެ ޑިވައިސްތައް - ރާއްޖެއެމްވީ

އަސުސްސްޓޯ ޕްރޮޑަކްޓް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ.

މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗުކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ ނެޓްވޯކް އެޓޭޗްޑް މި ޕްރޮޑަކްޓަކީ ގޭތެރެއިން ފެށިގެން ކުންފުނިތަކުގައި ވެސް ބޭނުންކޮށްލަން ފަސޭހަ ޑިވައިސެއް ކަމަށެވެ.

ފިލްމްތަކާއި ސީރީޒްތައް ވެސް މި ޑިވައިސަށް އެޅުމަށްފަހު، އޭގެން ގޭގައި އުޅޭ އެންމެންނަށް ވައިފައިކޮށް، ސްޓޯރޭޖުން ސްރީމްކޮށް ބަލާލެވޭނެއެވެ. މި ޑިވައިސްގެ މިހާރު ލިބެން ހުރި ބައެއް ރޭންޖުތަކަކީ ދެ ހާޑް ޑިސްކް، ހަތަރު ހާޑް ޑިސްކް، 8 ހާޑް ޑިސްކް ކަމަށާއި އެއް ހާޑް ޑިސްކް ފެއިލްވިޔަސް އަނެއް ހާޑް ޑިސްކްގައި ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ރައްކާ ކުރެވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް މެކްސްކޮމް އިން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްގެ ކޯޕަރޭޓް އެންޑް ސަޕޯޓްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު މުހުތާރު ވިދާޅުވީ މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ޑިވައިސްތައް ނެޓްވޯކް ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ޑިވައިސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ޑިވައިސްއަށް އިތުރު ލައިސެންސްއެއް އެޑްކޮށްލުމުން ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކުގެ ރިކޯޑިންގ އަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޑިވައިސް ވިއްކާއިރު ދެ ގޮތަކަށް ޑިވައިސް ގަނެވޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ މުހުތާރު ވިދާޅުވީ އެއްގޮތަކީ ޑިވައިސް އެކަނި ގަތުން ކަަމަށާއި އަނެއް ގޮތަކީ ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާ ހާޑަކާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކަށް މި ޕްރޮޑަކްޓް ބެކަޕް ސޮފްޓްވެއަރ އާއެއްކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް ހިލޭ ކޮންސަލްޓްކޮށްދޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސުސްސްޓޯރގެ ކޮންމެ ޑިވައިސްއަކަށް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓްގެ އޮތޮރައިޒް ޑިސްޓިބިއުޓަރ އަކީ މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.