ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އެޗްޑީސީގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމަށް ޖައިޝް

އެޗްޑީސީގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމަށް ޖައިޝް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  • ޖައިޝްއަކީ އިގްތިޞާދީ، މާލީ އަދި އާކިޓެކްޓަޗރ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް
  • ޖައިޝްއަކީ، ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހައްދަވައި، ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ސްޕެޝަލައިޒްވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އިލްމީ ބޭފުޅެއް
  • މާލީ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 17:17 | 9,052

އެޗްޑީސީގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ މުހައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހީމް: އިގްތިޞާދީ އަދި މާލީ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯރަޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ޖައިޝް އިބްރާހީމް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖައިޝްއަކީ، ޓޫރިޒަމާއި އަރކިޓެކްޗަރ ދާއިރާގެ އިތުރުން މާލީ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިޑައިގެން ހުންނެވި އަދި މާލީ ބައެއް އިދާރާތަކުގައި ބޯޑު މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ.

މިހާރުވެސް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ބޯޑު މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ޖައިޝް ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ބޯޑު މެމްބަރުކަން 5 އަހަރު ވަންދެން ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ޖައިޝްއަކީ މާލީ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާވެސް ލިބިޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މީގެއިތުރުން، ޖައިޝްއަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތަކާއި، އާކިޓެކްޗަރ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

ޖައިޝްއަކީ، ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހައްދަވައި، ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިން ސްޕެޝަލައިޒްވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އިލްމީ ބޭފުޅެކެވެ.

އެޗްޑީސީގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމަށް ޖައިޝް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ އެޗްޑީސީއާއި ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޖީއެމްއައިޒެޑް) އެއްކޮށްލުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

އެޗްޑީސީއާއި ޖީއެމްއައިޒެޑަކީ، ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި އިގްތިޞާދީ ގިނަ އަހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާ ދެ ކުންފުންޏެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުނުއިރު، އެޗްޑީސީ އޮތީ މާލީ ގޮތުން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަށް ގޮސްފަ އެވެ. އަދި މާލީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތި ވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.