ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ

ޗައިނާގެ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޑީސަލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފި

  • މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފަސް ރަށެއްގައި ޑީސަލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓިގެން ދާނެ
  • މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 82.27 ޔުއާން

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 00:21 | 3,027

ޗައިނާ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ތަކެތި - ޓްވިޓަރ

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން ކޮށްގެން ފަސް ރަށެއްގައި ޑީސަލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމަށް ޖިއާންސޫ ފެންގްހައި ނިއު އެނާޖީ ސީވޯޓާ ޑީސަލިނޭޝަން ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ބުނީ މި މަޝްރޫއު އަކީ އެއް އަހަރު ދުވަހުން ނިންމަންޖެހޭ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 82.27 ޔުއާން ކަމަށެވެ.

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ފަސް ރަށުގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން ކޮށްގެން ލޮނުފެނުން މީރު ފެން އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްތައް ސަޕްލައި ކުރުމާއި ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް އިންސްޓޯލްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންސްފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ. އަދި ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ޒަންގް ލީ ޒަންގް އެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކ. ކާށިދޫ، ރ. އަލިފުށި، ގއ. ދާންދޫ، ޅ އޮޅުވެލިފުށި އަދި ހއ. ކެލާގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން ކޮށްގެން ޑީސަލިނޭޝަން ޕްލާންޓްތައް ބެހެއްޓިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.