ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ލުބްނާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

ގައުމު ނުރައްކަލެއްގައި ވަނިކޮށް ލުބްނާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

  • ބެއިރޫތްގެ ޕޯޓުގައި ހިނގި ގޮވުމުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު އެގައުމުގެ ހަތަރު މިނިސްޓަރުން ވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ
  • ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގެ ޕޯޓުގައި ހިނގި ގޮވުމުގެ ހާދިސާގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 00:11 | 3,070

ލުބްނާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު ހަސަން ދިއާބް އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަނީ - ރޮއިޓަރސް

ލުބްނާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު ހަސަން ދިއާބް އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ލުބްނާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅުއްވިއިރު، ވެރިރަށް ބެއިރޫތްގެ ޕޯޓުގައި ހިނގި ގޮވުމުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު އެގައުމުގެ ހަތަރު މިނިސްޓަރުން ވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފައެވެ.

ލުބްނާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު އެގައުމުގެ މީޑިއާއަކަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމުގައި ވިދާޅުވީ އެގައުމުގައި ކޮރްޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ގިނަ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ގިނަ ވެފައިވާވަރު ދިއާބް ސިފަ ކުރެއްވީ އެގައުމުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތްއަށް ވުރެ ބޮޑު ކަމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ދިއާބްގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ލުބްނާނަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވި ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރަސްތައް އަޅައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިއާބް ވިދާޅުވީ ވެރިރަށް ބެއިރޫތުގެ ޕޯޓުގައި ހިނގި ގޮވުމުގެ ހާދިސާގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހާދިސާ ހިނގީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިއާބްގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ އެގައުމުގެ ރައީސް މައިކަލް އައުން ވަނީ ގަބޫލުކުރައްވާފައެވެ.

ލުބްނާނުގެ ރައީސް މައިކަލް އައުން ރައީސް ކަމާއި ހަވާލުވިފަހުން މިހާތަނަށް ތިން ބޮޑު ވަޒީރުން ވަނީ އައްޔަން ކޮށްފައެވެ. މައިކަލް އައުން ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.