އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ވެލެންސިއާގެ ކޯޗަކަށް އާތީ

އައު ސީޒަނަށް ވެލެންސިއާ ނުކުންނާނީ އާތީ އާއެކު

  • ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެލެންސިއާއިން ފެނިގެންދާނެ
  • ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ވެލެންސިއާ ކޮލިފައިވީ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެން

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 20:16 | 3,518

ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް (އާތީ): ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ފެންނާނީ ވެލެންސިއާއިން - އެފްއޭއެމް

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ކުލަބު ވެލެންސިއާ ކޯޗަކަށް މުޙައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ހަމަޖައްސައި، އައު ސީޒަނަށް ސްކޮޑް އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުލަބުން ބުނެފިއެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، އާތީ އެންމެ ފަހުން އިރުޝާދު ދިނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށެވެ. އެކަމަކު ޓީސީއަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ހާލަތާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އާތީ ވަނީ އެ ކުލަބުން އިސްތިއުފާ ދީފައެވެ. މީގެ ކުރިން ގައުމީ ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުކަންވެސް ކޮށްފައިވާ އާތީ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ގަދަ ހަތަރަކަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ.

ވެލެންސިއާގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ބުނީ އައު ސީޒަނަށް އެހެން ކުލަބުތަކާ ވާދަކުރެވޭނެ ޓީމެއް ހެދުމަށް އާތީ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކުލަބުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީގެ ކުރިން ވެލެންސިއާއަށް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ބުންޏެވެ.

ރަނގަޅު ޓީމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އާތީއާ މިހާރު ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައި. ސީނިއާ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް މިހާރު ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުން، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޅުންތެރިން އެއްބަސްވުން ނުހެދި ނަމަވެސް ވަނީ މިސީޒަނުގައި ކުޅެން އެއްބަސްވެފައި. ޒުވާން ކުޅުންތެރިންވެސް ހޯދުމަށް މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.

~ ވެލެންސިއާގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލް

ވެލެންސިއާއާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީ އާއި ނިމިގެންދިޔަ ސީޒަނުގައި ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ކުޅުނު ސަމްދޫހް މުޙައްމަދާއި ޔުނައިޓަޑް ވިކްޓަރީއަށް ކުޅުނު ޝާފިއު އަޙްމަދާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވެލެންސިއާއަށް ކުޅުނު ހުސައިން ނިޔާޒް (ބޮކުރީ) ހިމެނެއެވެ.

އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ވެލެންސިއާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވީ، މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ. ވެލެންސިއާ އާއެކު ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސްއަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ފުރުސަތު ލިބުނީ ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ވެއްޓުމުންނެވެ. ކުރިން ގަވާއިދުގައި އޮންނަނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފުލަށްދާ ދެ ޓީމާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅޭ ދެ ޓީމު މެދުގައި ލީގު ބުރެއް ކުޅުމަށް ފަހު، އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އަންނަ ގޮތަށެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ތައްޓާއެކު ވެލެންސިއާ އުފާފާޅުކުރަނީ

ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން އެއްވަނަ ޑިވިޝަނަށް ވެލެންސިއާ ގެންގޮސްދިނީ އިސްމާއިލް އާސިފް (ކުޑަހީނާ) ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. ކުރިން ވެލެންސިއާއަށް ކުޅެފައިވާ ކުޑަހީނާ ވަނީ ރެލިގޭޝަންގައި ވެލެންސިއާ ކުޅުނުއިރުވެސް ޓީމަށް އިރުޝާދުދީ، 2016 ވަނަ އަހަރު އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދާފައިވާ ވެލެންސިއާ ވަނީ 1979 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.