އަންގާރަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2020
02 އަތަ
1442 ސަފަރު 04
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ނިއުޒިލެންޑްގައި ކޭހެއް ނުފެނި 100 ދުވަސް

ނިއުޒިލެންޑްގައި ކޮމިއުނިޓީ ކޭހެއް ނުފެންނަތާ 100 ދުވަސް

  • ނިއުޒިލެންޑަށްވެސް ކޮވިޑް-19 އަލުން ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް
  • އެހެންކަމުން ނިއުޒިލެންޑަށް އެތެރެވާ އެންމެން މޮނީޓާކޮށް، 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީން ވާންޖެހޭ
  • ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުން ހަރުކަށި ކޮށްފައިވުން ނޫން ހުރިހާ ކަމެއް ނިއުޒިލެންޑްގައި އޮތީ އާންމު ހާލަތުގައި

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 13:28 | 3,937

ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން: އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑް-19 ކޭހެއް ނުފެނި 100 ދުވަސް މިވަނީ ފާއިތުވެފައި -

ނިއުޒިލެންޑްގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮމިއުނިޓީ ކޭހެއް ނުފެންނަތާ އާދިއްތަ ދުވަހަށް 100 ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

ނިއުޒިލެންޑުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑް-19 އެގައުމުގައި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ކޮމިއުނިޓީ ކޭހެއް ނުފެންނަތާ އާދިއްތަ ދުވަހު 100 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، އެގައުމުގައި އެކްޓިކް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އުޅެނީ 23 ގައެވެ. އަދި އެ 23 މީހުންނަކީ، އެގައުމަށް އެތެރެވިއިރު، ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ 23 މީހުން ކަމަށާއި، އެމީހުން ތިބީ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި ކަމަށެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު އަޝްލޭ ބްލޫމްފީލްޑް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ކޮމިއުނިޓީ ކޭހެއް ނުފެނި 100 ދުވަސް ފާއިތުވުމުން އެއީ ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި، އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކޭ އެއްގޮތަށް ނިއުޒިލެންޑްގައިވެސް އަލުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް ކަަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮވިޑް-19 އަލުން ފެތުރިދާނެ ކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަސް މިލިޔަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ނިއުޒިލެންޑަކީ ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގައުމެކެވެ. އެގޮތުން އެގައުމުގެ ބޯޑަރު މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބަންދުކުރިއިރު، ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވެސް ވަނީ އަޅާފައެވެ. އަދި އެކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމުޢިއްޔާ، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިންވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މިހާތަނަށް ނިއުޒިލެންޑްގައި ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 1،219 މީހުންނެވެ. ނިއުޒިލެންގައި އެންމެފަހުން ކޮވިޑް-19 ކޭހެއް ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ.

މިހާރު ނިއުޒިލެންޑްގައި އަޅާފައިވާ ހަމައެކަނި ފިޔަވަޅަކީ، އެގައުމަށް އެތެރެވާ މީހުން މޮނީޓާ ކުރުމާއި، އެގައުމަށް އެތެރެވާ އެންމެން 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.