ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެޗްޑީސީގެ ޚިދުމަތް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީން ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

  • ޚިދުމަތްދޭނެ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 1:00ށް
  • ރައްކާތެރިކަމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވޭ
  • އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދޭ

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 11:38 | 2,826

ހައުސިންގ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ވެސް ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހައުސިންގ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރިސެޕްޝަނުން ޚިދުމަތް ދޭނެ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 1:00ށް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. އަދި މުއައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެޗްޑީސީން ދަނީ ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެސިޓީ ފުލް ލޮކްޑައުންގައި އޮތް ހާލަތުގައި އޮންލައިންކޮށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.