އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެން

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި 240 މީހަކު، އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދެނީ ހައިރިސްކް މީހުންނަށް

  • އެމީހުން ނުގެންދެވި ވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ
  • މިހާރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބީ 1481 މީހުން

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 04:33 | 3,236

ކޮވިޑް-19 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހަދާފައިވާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 240 މީހަކު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި އެބަ ތިބި ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި ތިބި މީހުންނާއި ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެ ޓީވީ"ން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މިމީހުންނަކީ އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އަދި މިހާތަނަށް އައިއިރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި ތިބި މީހުންކަމަށެވެ. އެމީހުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިސާލަކަށް ކުއްޖާގެ މަންމަ ޕޮޒިޓިވްވީ، ނަމަވެސް ދަރިފުޅު ޓެސްޓުކުރުމަށްފަހު ރިޒަލްޓް ލިބުނީމަ ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އެބަ ތިބި. ނޫނީ އޭގެ އަނެއްކޮޅު. ކުއްޖާ ޕޮޒިޓިވްވީމަ މަންމަ ޓެސްޓުކުރުމަށްފަހު ދާން ވެސް އެބަތިބި. މީގެއިތުރުން މަދުންނަމަވެސް ވަކި ފެސިލިޓީއަކަށް ނުވަތަ އާއިލާ މީހަކު ހުރި ފެސިލިޓީއަކަށް ނޫނީ ނުދާން ބޭނުންވާ މީހުން ވެސް އެބަ ތިބި. ނަމަވެސް އެއީ މަދު ބައެއް

~ ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު

ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އައިސޮލޭޓް ކުރުމުގައި ހައިރިސްކް މީހުންނަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަނީ ސީދާ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހާ އެއީ ހައިރިސްކު މީހެއްތޯ ކަމަށައި އެހެން ކަމަށްވާނަމަ އެމީހަކު އައިސޮލޭޓްކުރަން އިސްކަންދޭ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. އިސްކަންދޭ ގޮތް ކަނޑައަޅަނީ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ގޭގެއަށް ގޮސް އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ދެން އެންމެ އިސްކަމެއް މިދެނީ ގޭގައި ހައިރިސްކު މީހަކު އިތުރަށް ހުންނަ މީހަކު ދެން މޫވްކުރަން. ފެސިލިޓީތައް ހުރިގޮތުން މޫވް ކުރެވެނީ ވަކި ވަރަކަށް ވަކި އަދަދަކަށް. އެވަރަށް ބަލާފައި ޕްރައިރިޓީތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި މިހުރީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލަނީ ޕޮޒިޓިވްވާ ހައިރިސްކު މީހުން ގެންދިޔުން. ދެން މިބަލަނީ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއެކު ހައިރިސްކު މީހަކު ހުރެއްޖިއްޔާ ގެންދިޔުން. އޭގެއިތުރަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އެސެސްމެންޓެއްވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ހެދިފައި އޭގެތެރެއިންވެސް އަވަހަށް ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހަކު ފާހަގަ ކުރެވިއްޖިއްޔާ އަވަހަށް ގެންދިޔުން.

~ ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 2088 މީހުން އެބަތިއްބެވެ. މީގެތެރެއިން އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބީ 1481 މީހުންނެވެ. މީގެތެރެއިން 47 މީހަކު ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވަނީ ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 135 މީހަކަށް ވޯރޑްތަކުގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަދެއެވެ. 9 މީހަކަށް މިހާރު އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާއިރު އެކަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ވެންޓިލޭޓަރަށް ލައިގެންނެވެ. އައިސީޔޫގައި ތިބި މީހުންނަކީ ޑީއެޗް11 ގައި 2 މީހުންނާއި ހުޅުމާލެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގެ 7 މީހެކެވެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 37 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވެ އެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 4898 މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވެ އެވެ. އަދި 19 މީހަކު ވަނީ މިހާތަނަށް އައިއިރު މިބަލީގައި ނިޔާވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.