ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މާސްކުނާޅާ އުޅޭ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރުން

މާސްކު ނާޅާ ބޭރުތެރޭގައި އުޅުނު 278 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

  • މާސްކު ނާޅާ އުޅުނު 1356 މީހަކަށް ނަސޭހަތްދީފައިވޭ
  • ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 135 މީހަކަށް ނަސޭހަތްދީފައިވޭ
  • ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 62 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 04:31 | 2,127

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މީހުން މާސްކު އަޅައިގެން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މާސްކު ނާޅާ ބޭރުތެރޭގައި އުޅުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އައިއިރު 278 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އައިިއިރު ބޭރުތެރޭގައި މާސްކު ނާޅާ އުޅުނު 1356 މީހަކަށް ނަސޭހަތްދީފައިވާ ކަަމަށެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އެކަނިވެސް އެފަދަ 135 މީހަކަށް ނަސޭހަތްދީފައިވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި 62 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް މައްޗަށްދާން ފެށުމުން އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުމަށް މަޖުބޫރު ކޮށްފައެވެ. އަދި މާސްކު ނާޅާ އުޅޭ މީހުން 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. މިގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

މާސްކުއެޅުން މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވާއިރު އެކަމުން އިސްތިސްނާ ވަނީ ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި، ކަސްރަތުކުރަން ނުކުންނަ މީހުން ކަސްރަތުކުރާ ވަގުތުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެހެން މީހެއްގެ އެހީގައި މާސްކު އަޅާ މީހުންނާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަން މީހުން މާސްކު އެޅުމުން އިސްތިސްނާވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރޭގަނޑު 10ން ފެށިގެން ފަތިހު 5 ޖެހުމާ ހަމައަށް ބޭރުގައި އުޅުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. ބޭރުގައި އުޅުން މަނާކޮށްފައިވާ ގަޑީގައި ބޭރުތެރޭގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އުޅުނު 157 މީހަކަށް ނަސޭހަތްދީ 79 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑރ ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމުން ވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ފަށާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.