ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މަޖިލިސް - އިޖުތިމާއި ކޮމެޓީ

ކޮވިޑް-19: ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަންތައްތައް ހިންގަމުންދާގޮތާއި ގުޅިގެން އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

  • 13 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހިޔާލު ހުށައެޅޭނެ
  • [email protected]ށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުން ބުނެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 8 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 22:07 | 2,541

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން - މަޖިލިސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކަންތައްތައް ހިންގަމުން ގެންގޮސްފައިވާގޮތާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ގޮތަކާމެދު އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކުރަމުންދާއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމަށް ވަނީ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތައް ހާޒިރުކޮށް، މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކޮށްފައެވެ.

އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމުން މަޖިލީހުން ބުނީ އެއްވެސް ހިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް އޮތް ނަމަ 13 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ކޮމިޓީގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ފޮނުވުމަށެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އެ ދާއިރާގެ އިސް ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ޕެންޑެމިކާއި ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން އާއްމުންގެ ފާޑުކިއުންތައް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.