ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކައަކީ ފޫހި ވާހަކަ އެއް: ރައީސް ނަޝީދު

  • ނިޒާމުގެ ވޯޓެއް ނެގީ 2007 ވަނަ އަހަރު
  • ނިޒާމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ދާން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ގާތުގައި ކަމަށް
  • ނޫސްވެރިންނަށް ހީވަނީ އެއީ ޕޮލިޓިކް ކޮންފިލްކްޓެގެ ޕިޗެއްް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 8 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 18:24 | 2,898

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައީސް އޮފީސް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުކަމަށް ވިދާޅުވާ ވާހަކައަކީ އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ދައްކަވާ ފޫހި ވާހަކައެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިޒާމުގެ ވާހަކައަކީ ފޫހި ވާހަކައެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ފެހި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް 12 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ވިޝާމް އެންޑް ކޯގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޮލެޖް އޮން ލޯ އިނިޝިއޭޓިވް ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

އެ އިންޓަވިއުގައި ނަޝީދު ވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުކަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއިދުކުރައްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ނޫސްތަކުގެ ހެެޑްލައިނަށް ގެންނާތީ އެކަމާމެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ބައެއް ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ހީވަނީ އެ ވާހަކައަކީ ޕޮލިޓިކަލް ކޮންފިލިކްޓްގެ ޕިޗެއް ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ފޫހިވާ ވަހަކައަކަށްވެސް ވެއްޖެ. ވަރަށް އާދައިގެ ވާހަކައެއް އެއީ.

~ މުހައްމަދު ނަޝީދު - މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް އެމްޑީޕީން ތާއިދުކުރަން ފެށީ ރާއްޖޭގައި ފެންނަން އޮންނަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ގޮތުން 2007 ވަނަ އަހަރު ވޯޓު ނެގި ހިސާބުންނެވެ. އެ ވޯޓުން ރައްޔިތުން ނިންމީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަންވާނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ވޯޓުގެ ނަތިއްޖާ އޭރު އެމްޑީޕީން ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ދައްކަވާ ވާހަކަ އިތުރުވީ މަޖިލީސް ރައީސް އަށް ވަޑައިގަތް ހިސާބުންނެވެ. ނަޝީދުގެ ނަޒަރުގައި ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ޖެހޭ ހަމައެކަނި ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެވެ. މީގެ ކުރިން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެކަން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަތުމުން ކަމަށެވެ. ނިޒާމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ސޯލިހުއާ ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެެފައިވަނީ، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ގެންނަނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަހަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ގާތުގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.