އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓަންޖެހެނީ ވެރިންގެ ހެޔޮކަމަކުން ނޫން، ހެޔޮއެދިގެން: އޭޖީ

  • ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހޯދުމަކީ ނޭވާލާ ބީދައިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް
  • މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 21:59 | 2,394

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު - ރައީސް އޮފީސް

ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ނަގަހައްޓައި، ދެމެހެއްޓުމަކީ އެއިރަކު އޮންނަ ތިން ބާރުގެ ވެރިންގެ ހެޔޮކަމަކުން ކުރާ ކަމަކަށްވުރެ ހެޔޮ އެދިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް 12 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ހޯދުމަކީ ނޭވާލާ ބީދައިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މިޓްވީޓް ކުރެއްވީ މިހާރުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިހާރުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއް ސުއޫދު، އަދި އެމަނިކުފާނު ގާނޫނު އަސާސީގެ ބޮޑު ކޮޕީއެއް ހިފަހައްޓަވައިގެން ހުންނެވި ފޮޓޯއަކާއެކު އެވެ.

ތިންބާރު އެކުވެފައިވާ މަސްހުނި ނިޒާމުގެ ބާރުތައް ވަކިކޮށް މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލާފައި ވަނީ ބާރުތައް ވަކިކޮށް ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

ނަމަވެސް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް 12 އަހަރު ފުރިގެންދާއިރު އެބާރުތައް ވަކިކޮށް ޖަވާބު ދާރީ ކުރެވޭ މިންވަރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތާމެދު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.