ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ލޮސް އެންޖަލަސް - ކޮވިޑްގެ ހާލަތު

ކޮވިޑް-19 އާއިއެކު ހެދި ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުނުކުރާ ގެތަކާއި ވިޔަފާރި ތަންތަނުގެ ފެނުގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލަނީ

  • މި ފަހަކަށް އައިސް އެ ސްޓޭޓްގައި ބޮޑެތި ޕާޓީތަކާއި ޖަލްސާތައް އަންނަނީ ބާއްވަމުން

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 00:20 | 13,291

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލަސް މަގުމަތި - ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލެސްގައި ކޮވިޑް-19 އާއިއެކު ހެދި ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުނުކުރާ ގެތަކާއި ވިޔަފާރި ތަންތަނުން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލާނެކަމަށް އެ ސްޓޭޓްގެ މޭޔަރު އެރިކް ގާސިޓީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެރިކް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ހެދިފައިހުރި ގަވާއިދުތަކާއި ހިލާފުވާ ގެތަކާއި ވިޔަފާރި ތަންތަނުން ފެނުގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލުމުގެ ހުއްދަ އެ ސްޓޭޓްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ވޯޓާ އެންޑް ޕަވާ އަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެރިކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ފަހަކަށް އައިސް އެ ސްޓޭޓްގައި ބޮޑެތި ޕާޓީތަކާއި ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މި ޕާޓީތަކާއި ޖަލްސާ ތަކުގައި ގައި ދުރުކަން ފެންނަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ. އެރިކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިކަންކަން ބެލުމަށް އެ ސްޓޭޓްގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އަންގައިފައިވާނެ ކަމަށާއި، ގަވައިދުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ގައުމެވެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑަށް 4 މިލައަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު މި ބަލީގައި 1 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެގައުމުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.