ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މާޒިޔާއިން ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުން

އަންނަ ހަފުތާގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފެށޭތޯ މާޒިޔާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ

  • "ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއެކު ގައުމުން ބޭރަށް އަދި މާލެއިން ބޭރުގައިވެސް ކޭމްޕް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް"
  • "ގައުމީ ޓީމުގައި ނުހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޒިކަލް ކޮންޑިޝަންގެ ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ"
  • "އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމަކަށް ވެގެންދާނީ ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުން"

ކ. މާލެ | 6 އޯގަސްޓް 2020 | ބުރާސްފަތި 20:31 | 2,598

މީގެ ކުރިން މާޒިޔާއިން ބޭއްވި ފަރިތަކުރުންތަކެއްގެ ތެރެއިން: އަންނަ ހަފުތާގައި ފަރިތަކުންތައް ފަށަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން - މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

ކުރިއަށް އޮފް އޭއެފްސީ ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ފަރިތަކުންތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެކްލަބުގެ އައު ކޯޗު މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާއެކު ގައުމުން ބޭރަށް އަދި މާލެއިން ބޭރުގައިވެސް ކޭމްޕް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށާއި, އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި އޮތް ގޮތަކީ މާލޭގައި ފަރިތަކުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި އަންނަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ފަރިތަކުންތައް ފެށޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބަލަމުން އަންނައިރު، އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނަމަ އެ ދުވަހު ފަރިތަކުންތައް ފަށާނެ ކަމަށްވެސް ބުންޏެއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުތަކުގެ ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު 23ން ނޮވެމްބަރު ހަތަރަކާ ދެމެދު ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މުބާރާތާ ދޭތެރޭ އަދި ވަގުތު ކުޑަ ނޫން ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

ފަރިތަކުރުންތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމުވާނީ ކުޅުންތެރިންގެ ސިއްހަތު ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއެކު ނޫނީ ފަރިތަކުންތައް ނުފަށާނެ ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ވަރުގަދަ މުބާރާތަކާ ކުޅުންތެރިން ކުރިމަތިލާއިރު، އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި ކުޅުންތެރިން ނުތިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ކުޅުންތެރިން ރިކަވަވާން ލިބުނު އެންމެ ގިނަ ދުވަސްތައް ކަމަށް ނިޒާމްބެ ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެހެން ބޭފުޅުންނާއި އަޅުގަނޑާއި މިކަމުގައި ކުޑަކޮށް ހިޔާލު ތަފާތު. މިހާތަނަށް ކުޅުންތެރިން ދުވަހަކުވެސް ނުނަގާ ދުވަސް މަޖުބޫރުކޮށް ރިކަވަރީއަށް މި ނެގުނީ. އެމީހުން ސީޒަނަށް ނުކުންނާނީ އެހުރި ލޮޑްކަން އަދި ވަރުބަލިކަން އެއްކޮށް ފިލައިގެން. ޕްރީ ސީޒަނަށް ނިކުންނައިރު ގިނަ ފަހަރު އޮފް ސީޒަނުގައި އެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރާނެ ޝެޑިއުލެއް ދޭން ޖެހޭ. އެކަމަކު އެ ޝެޑިއުލް ކުޅުންތެރިންނަށް ދެވިފައި ނެތީމާ ބައެއް ކުޅުންތެރިން މި ފަށަން ޖެހެނީ ހަމަ މައިނަސްއިން. އެއީ ދެރަކަމަކީ.

~ މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)

މާޒިޔާގެ ފަރިތަކުންތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ގައުމީ ޓީމުގައި މާޒިޔާގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތިބުމާއެކު، އެ ކުޅުންތެރިންނާއި ގައުމީ ޓީމުގައި ނުހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޒިކަލް ކޮންޑިޝަން ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ސްކޮޑް ގެންގުޅެން ޖެހޭނީ ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

އަދި މާޒިޔާއަކީ ވިނިންގ ކުލަބަކަށް ވާއިރު، އެ ކުލަބު ދެވަނަ ނުވަތަ ތިންވަނަ ބޭނުންނުވާނެކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން ހުރިހާވެސް ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭނީ ބޭނުންވާ ވިނިންގ ފޯމިއުލާއަށް ކުޅުންތެރިން ހާނުވަން ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ލީގު ހޯދައިދިން ނިޒާމްބެ ފާހަގަކުރިއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މިހާތަނަށް ކޮންމެ ޓީމަކުން ވަނީ އެއް މެޗު ކުޅެފައެވެ. ބާކީ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ފަސް މެޗު އޮތްއިރު، އަލުން ކުޅުންފަށާއިރު މާޒިޔާގެ ފުރަތަމަ މެޗަކަށް ވެގެންދާނީ ބަންގްލަދޭޝަގެ ބަޝުންދުރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. ނިޒާމްބެ ބުނީ މާޒިޔާގެ ހުރިހާވެސް އަމާޒަކަށް ވެގެންދާނީ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ކަމަށާއި، އެ މެޗު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބިއްޖެނަމަ މުބާރާތާ ދޭތެރޭ އުންމީދު ބޮޑު ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ވަނީ މާޗު މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ވާދަކޮށްފަ އެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގައި އެ ގައުމުގެ ބަޝުންދުރާ ކިންގްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ބަލިވެފައި ވަނީ 5-1 ގެ ނަތީޖާކުންނެވެ. އިންޑިއާގައި ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗު ނިމިފައިވަނީ 2-2 ގެ ނަތިޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މުބާރާތުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކަށް ވެގެންދާނީ ބަންގްލަދޭޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް އާއި އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީ ކަމަށާއި، ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުތައް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް ނިޒާމްބެ ފާހަގަކުރިއެވެ.

އަދި އޭއެފްސީ ކަޕް ރާއްޖޭގައި ކުޅެން ލިބުމަކީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅާ ދިޔުމަށް ލިބިގެންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ފުރުސަތު ކަމަށާއި، ފުޓްބޯޅައިގައި ކޮންމެ ކުލަބެއްވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާ އެއް ކަމަކީ ހޯމް އެޑްވާންޓޭޖް ކަމަށްވާއިރު، މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ކަމަށް ނިޒާމްބެ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކުގެ ޝެޑިއުލް:

  • މާޒިޔާ - ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް / ޓީސީ - ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީ (23 އޮކްޓޯބަރު)
  • މާޒިޔާ - ޓީސީ / ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީ - ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް (26 އޮކްޓޯބަރު)
  • ޓީސީ - މާޒިޔާ / ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް - ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީ (29 އޮކްޓޯބަރު)
  • މާޒިޔާ - ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީ / ޓީސީ - ބަޝުންދުރާ (1 ނޮވެމްބަރު)
  • ޓީސީ - ބަޝުންދުރާ ކިންގްސް / މާޒިޔާ - ޗެންނާއީ ސިޓީ އެފްސީ (4 ނޮވެމްބަރު)

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.