ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފުވައްމުލަކުގައި ސްވިމިންގ ޕޫލެއް އެޅުން

ފުވައްމުލަކުގައި ސްވިމިންގ ޕޫލެއް އެޅުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

  • ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައި
  • މި ޕޫލް އެޅިގެންދާނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

ކ. މާލެ | 5 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 13:22 | 7,054

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ސްވިމިންގ ޕޫލެއް އެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު އެ ސިޓީގައި ސްވިމިންގ ޕޫލެއް އެޅުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ޕޫލް އެޅިގެންދާނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކަމަށްވެސް ވަޒީރުގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފުވައްމުލަކަކީ މޫދަށް އެރެން ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް އޮންނަ ރަށެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ބޮޑު ފަސޭހައެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މި ޕޫލް އެޅިގެން ދިޔުން ވާނީ ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅިގެންދާ ސްވިމިންގ ޕޫލަށެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ސްވިމިންގ ޕޫލެއް އެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރިއިރު، މާލެ ސިޓީގައި އޮލިމްޕިކް ސައިޒުގެ ސްވިމިންގ ޕޫލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ސްވިމިންގ ޕޫލް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ސާފުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޕޫލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މަޑުޖެހުމެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި ސްވިމިންގ ޕޫލެއް އަޅާއިރު، އެ ގައުމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ 61 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ސާމާނު ގެނެވިފައެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް ހެދުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.