ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 00:18
ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ހެޑް ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ)
ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ހެޑް ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ)
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
ލީގުގައި ކުރިއަށްދާން ބޭނުންނަމަ ޔޫވީ އަތުން މޮޅުވާންޖެހޭ: ސޮބާ
ޔޫވީ އޮތީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެ ލީގުގެ ފުލުގަ
ގްރީން ސްޓްރީޓް އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނައިގަ

ލީގުގައި މިވަގުތު މެޗުތައް ކުޅެވިފައި ހުރި ގޮތުން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންނަމަ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓާއި ޔޫވީ ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސޮބާ ބުނީ ލީގުގެ ކުޅުން ފަށައިގެން ދުވަސް ކޮޅަކަށް ލީގު މެދުކަނޑާލަން ޖެހުމުން ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް އައި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސޮބާ ބުނީ ބްރޭކަކަށްފަހު އަނެއްކާ ވެސް ކުޅުން ފަށާއިރު އެޓީމާއެކު ހުރެވޭތީ އެއީ ލިބޭނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

ސޮބާ ބުނީ ޔޫވީ ޓީމުގެ ކޯޗު ބަދަލުވުމާއި ބައެއް ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން އިންޖަރީގައި ތިބުމަކީ އެޓީމަށް ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އަލަށް އެޓީމާއި ހަވާލުވި ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހާއެކު ގްރީން ސްޓްރީޓާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ އިރު، ޔޫވީ ވެސް ނުކުންނާނީ މެޗުން މޮޅުވާން ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗަށް ގްރީން ސްޓްރީޓް ނުކުންނާނީ ފައިނަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ކަމަށް ސޮބާ ބުންޏެވެ.

ލީގުގައި މިހާތަނަށް ގްރީން ސްޓްރީޓުން 3 މެޗު ކުޅެފައިވާ އިރު އެޓީމު އޮތީ 4 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނައިގަ އެވެ. އަދި ޔޫވީ އޮތީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ބަލިވެ ލީގުގެ ފުލުގަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް