ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މާސްކު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު

ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން މާސްކު އެޅުން އިސްތިސްނާ

  • މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން
  • މާސްކު ނާޅާ ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭނަމަ 1،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ

ކ. މާލެ | 3 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 12:53 | 4,032

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގައި ބަޔަކު ޙިދުމަތް ހޯދަނިކޮށް - ރާއްޖެއެމްވީ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން އިސްތިސްނާވާ ގޮތަށް، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ގެޒެޓްކޮށްފިއެވެ.

މި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އަނގަ އާއި، ނޭފަތާއި، ދަތްދޮޅި ނިވައިވާ ގޮތަށް މާސްކު އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ވަކި ފަރާތްތަކެއް ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން އިސްތިސްނާ ވާނެ ކަމަށް މި އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

  1. އުމުރުން 2 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިން
  2. ކަސްރަތު ކުރަން އުޅޭ މީހުން ކަސްރަތުކުރާ ވަގުތު
  3. އެހެން މީހެއްގެ އެހީއާނުލައި މާސްކު އަޅައި، މާސްކު ނުނެގޭ މީހުން
  4. އެޗްޕީއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާއެކު ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުމަށް ވަނީ މަޖުބޫރުކޮށްފައެވެ. އަދި މާސްކު ނާޅާ ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭނަމަ 1،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އައިއިރު 4,164 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 1،489 މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.