ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 23:11
ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއާ ޗެސް ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން
ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއާ ޗެސް ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޗެސް
އިންޓަރ ސްކޫލް ޗެސް މުބާރާތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ
މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފެށޭނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 9 ޖަހާއިރު
މުބާރާތުގައި 8 ސްކޫލަކުން 155 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާނެ

މޯލްޑިވްސް ޗެސް ފެޑެރޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ޗެސް މުބާރާތް 155 ދަރިވަރުންނާއެކު ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ޗެސް ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ނޫހު އަލީ ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަގްސަދަކީ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ޗެސްގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކޮށް ކިޔެވުމަށާއި ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުން ތަނަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން ޗެސް ކުޅުމުގެ ސަބަބުން އެ ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުން ތޫނުވެ ކިޔެވުމުގައި ކާމިޔާބީއާ ހަމައަށް ދިއުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 9 ޖަހާއިރު ފަށާއިރު، މުބާރާތުގައި ހިމެނެނީ ޓީމް އިވެންޓް އެކަންޏެވެ. އެގޮތުން ޓީމު އިވެންޓް ކޮންމެ މެޗެއްވެސް ކުރިއަށްދާނީ 7 ރައުންޑު ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި 8 ސްކޫލަކުން ޖުމްލަ 155 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ އިރު، 7 އުމުރުފުރާއަކުން ކުޅުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 8 އަހަރުންދަށް، 10 އަހަރުންދަށް، 12 އަހަރުންދަށް، 14 އަހަރުންދަށް، 16 އަހަރުންދަށް، 18 އަހަރުންދަށް އަދި 20 އަހަރުންދަށެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ތިން ދަންފަޅިއަކަށް ކުޅުން ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް