އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ކަރަންޓީނު ފެސިލީޓީއަށް ގެންދިއުން

ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންދިއުން ލަސްވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމުން :ޑރ.ނަޒްލާ

  • ހޮނިހިރު ދުވަހު 91 މީހަކު ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވުނު

ކ. މާލެ | 2 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 02:18 | 2,516

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 ށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި ލަސްވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި ވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ފަހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިއުން ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ އާއްމުންގެ ޝަކުވާތައް ގިނަ ވެފައިވާއިރު، ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް ދިމާވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައި އެބަހުރި މި މަހު 28ން ފެށިގެން އެބަތިބި ބައެއް ފަރާތްތައް ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވިފައި. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތައް ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވިފައިވަނީ މިދޭތެރެއިން މޫސުން ގޯސްވުމާއި އެއްކޮށް، ޚާއްސަކޮށް، އެރިޔަދޫ އަށް އަދި ގެންދަން ހުރި ފަރާތްތައް އެބަތިބި ނުގެންދެވިފައި، އެހެންނަމަވެސް މިއަދުވެސް އަދި މާދަމާ ވެސް އެ މޫވްމެންޓްތައް ކުރިއަށް ދާނެ

~ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ބައެއް ފަރާތްތައް ޕޮޒިޓިވްވުމަށްފަހު، އާއިލާ މީހުން ޓެސްޓުކުރުމަށް ފަހު އެ ފަރާތްތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން ފެސިލިޓީއަށް ދާން އެދޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ހާލަތުގައި ފެސިލިޓީއަށް ނުގެންގޮސް މަޑުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 91 މީހަކު ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.