ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވެމްކޯއިން ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުން

ދެންވެސް ކުނި ނަގަމުންދާނީ ގޭބިސީތަކުގެ ތިރިން: ވެމްކޯ

  • ކުނި ނަގަމުންދާނީ 12:00 އާއި 14:00ށް

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 22:32 | 2,444

ވެމްކޯއިން މުވައްޒަފުންތަކެއް ކުނި ނެގުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުނި ނަގަމުންދާނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައިވާ ހުރިހާ އިމާރާތެއްގެ ތިރިން ކަމަށް ވޭސްޓު މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ވެމްކޯއިން ނެރެނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރެވިފައިވުމާއި އެކު މުވައްޒަފުންނާއި ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބެލުމަށްފަހު، ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ ހާއްސަ އުސޫލަށް ވަކި ގޮތެއް އެންގެންދެން އަމަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވެމްކޯއިން ކުނި ނަގަމުންދާނީ ކުރިޔެކޭވެސް އެއްފަދައިން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު 12:00 އާއި 14:00އާ ދެމެދު އެވެ. ނަމަވެސް އިމާރާތުގެ އެންމެ ތިރިން ކުނި ނެގޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމްއެއް ދުރާލާ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޭބީސީ އެއް ނަމަ، އެދުވަހެއްގެ 18:00 ގެ ނިޔަލަށް އިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުމެވޭނެ ފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަންވާނެ ކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުންޏެވެ.

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ކުނި ނެގުމަށް އިމާރާތުގެ ވަކިވަކި ފަންގިފިލާތަކަށް ނާރާނެ ކަމަށް ވެމްކޯއިން ބުނެ އެވެ. ވެމްކޯއިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން އިމާރާތަށް ވަދެ ނިކުމެވޭނެ އިންތިޒާމް އެއް ދުރާލާ ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިފައި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.